Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Tilskudsordninger  →  Ansøgningsfrister tilskud

Her kan du se ansøgningsperioder for de tilskudsordninger, som er aktive nu, eller hvor ansøgningsvinduet er kendt:

Ordninger under Landdistriktsprogrammet

Ordning Åbner Lukker
Almindelig miljøteknologi 01.08.18 02.10.18
Etablering af løsdrift i farestalde 15.06.18 30.08.18
Modernisering af kvægstalde 16.08.18 28.11.18
Minivådområder 01.02.18 31.03.18
Lavbundsprojekter (runde 1) 01.03.18 18.04.18
Lavbundsprojekter (runde 2) 15.11.18 30.01.19
Natura 2000 Rydning og forberedelse til afgræsning 01.08.18 20.09.18
Kvælstof- og fosforvådområder (runde 1) 05.01.18 05.03.18
Kvælstof- og fosforvådområder (runde 2) 15.06.18 01.09.18
Økologisk arealtilskud (søges i Fællesskema)* 01.02.18 21.04.18
Pleje af græs og naturarealer (søges i Fællesskema)* 01.02.18 21.04.18


Kontakt Centrovice og hør om dine muligheder for tilskud

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve