Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Vinduet er åbent: tilskud til investeringer i miljøteknologi på bedrifter med randzoner

Vinduet er åbent: tilskud til investeringer i miljøteknologi på bedrifter med randzoner

Bekendtgørelsen om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen med randzoner.

Den endelige bekendtgørelse er kommet, og vi kan nu se hvilke områder, man kan søge tilskud til, samt hvilke puljer, der er afsat til de enkelte områder. 

Hvis du allerede ved, at du vil søge tilskud inden for et af de dækkede områder, så er det en god idé at indhente tilbud fra leverandører allerede nu. 

Formål

Formålet er at reducere pesticidforbruget og kvælstofudledningen fra den primære
jordbrugsproduktion inden for et eller flere følgende indsatsområder:
1) Reduktion af pesticidforbrug.
2) Reduktion af kvælstofudledning.

Teknologiliste

Der gives kun tilskud til nedenstående teknologier:

Teknologier under indsatsområde 1: Reduktion af pesticidforbrug

Teknologi                                   Effekt i procent Fast pris i kr.
Radrenser 14 pct. 260.000 kr.
Radrenser med automatisk rækkestyring 14 pct. 343.000 kr.
Radrenser med sektionsstyring 14 pct. 510.000 kr.
Bomstabilisering og sektionsafblænding 8 pct. 168.000 kr.
Autostyring af pesticiddosering 30 pct. 124.000 kr.


Teknologier under indsatsområde 2: Reduktion af kvælstofudledning

Teknologi     Effekt i procent              Fast pris i kr.        
Radrenser med tank, doseringsenhed
og moduler for gødningsplacering
4 pct. 435.000 kr.
Radrenser med tank, doseringsenhed
og moduler for rillesåning
37 pct. 316.000 kr.
Autostyring af flydende gødning 4 pct. 124.000 kr.
Gødningsspreder med kantspredningsudstyr og sektionsafblænding 4 pct. 275.000 kr.
Nitrifikations-hæmmer 11 pct. 550.000 kr.

Der gives tilskud på 40 % af de tilskudsberettigede udgifter.

Ansøgningsfrist

2. nov. – 30. nov. 2015

Pulje 1 er på 40 mio. kr. og til pulje 2 er rammen på 21,5 mio. kr.

Tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse gives ud fra følgende 2 puljer:

  1. Pulje 1, hvor der kan gives til ansøgere, der i 2015 har obligatoriske randzoner på deres bedrifter og som opfylder betingelserne i stk. 2.
  2. Pulje 2, hvor der kan gives til ansøgere, der i 2015 har obligatoriske randzoner på deres bedrifter.

Stk. 2. Ansøgere til pulje 1, jf. stk. 1, skal som minimum have 0,5 hektar med randzoner i
fællesskemaet i 2015 og mindst opfylde ét af følgende krav:

  1. Ansøger har randzoner, der ikke er omfattet af kravet om miljøfokusområder under
    grundbetalingsordningen.
  2. Ansøger lever i sin grundbetaling op til kravet om miljøfokusområder alene på baggrund af sine randzoner, og har derudover flere randzoner i sine omdriftsarealer, end der kræves for at leve op til kravet om miljøfokusområder.
  3. Ansøger har nye randzoner, der skal udlægges som følge af ændrede kriterier pr. 1. august 2014.
  4. Ansøger har randzoner, der er midlertidigt ophævet i perioden 1. august 2014 og frem til vandplanernes vedtagelse den 30. oktober 2014

Beregning af omkostningseffektivitet pr. ansøgning:

((omdriftsareal / 10) x ( 1+(randzoneareal / omdriftsareal) x effekt af teknologi, jf. bilag 1
det tilskudsberettigede beløb i mio. kr.

Læs hele bekendtgørelsen her

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve