Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Tilsagn under Miljøteknologi-ordningen bliver forsinket

Tilsagn under Miljøteknologi-ordningen bliver forsinket

NaturErhvervstyrelsen har netop bekendtgjort, at tilsagn under Miljøteknologi-ordningen bliver forsinket, grundet mange fejl i beregningen af teknologiernes miljøeffekter. Har du søgt ordningen ”Miljøteknologi – kvæg, svin og gartnerier 2016”, må du altså forvente en betydeligt forlænget sagsbehandlingstid. Seneste udmelding er, at tilsagn forventes givet i juli 2017.

NaturErhvervstyrelsen har modtaget 704 ansøgninger til ansøgningsrunden ”Miljøteknologi – kvæg, svin og gartnerier 2016”, som havde ansøgningsfrist den 8. september 2016. Sagsbehandlingen er påbegyndt, men Det Rådgivende Udvalg, der er nedsat til at validere miljøeffekterne i en stikprøvekontrol, har fundet systematiske fejl i ansøgernes beregninger af teknologiernes konkrete miljøeffekter.

På den baggrund har NaturErhvervstyrelsen derfor indgået et samarbejde med SEGES om udarbejdelse af referencerammer for hver teknologis miljøeffekt. Når referencerammerne er fastsat, vil der kunne foretages en egentlig sagsbehandling.

Arbejdet med at validere ansøgningernes miljøeffekt vil medføre betydelig forlænget sagsbehandlingstid, og tilsagn forventes derfor først at kunne blive givet i juli 2017.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve