Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Stor interesse for tilskud til modernisering af kvægstalde

Stor interesse for tilskud til modernisering af kvægstalde

Ansøgningsfristen for Modernisering af kvægstalde 2016 udløb den 7. juni 2016, og status er, at der er søgt om tilskud til 294 projekter om nybygning, tilbygning eller renovering af stalde til malkekvæg og slagtekalve.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen er der søgt om tilskud til Modernisering af kvægstalde på i alt 158 mio. kr., og der er afsat 108 mio. kr. til ordningen. Det er altså ikke alle ansøgere, der kan få tilsagn.

I tabellen nedenfor kan se kan du se, hvordan ansøgningerne fordeler sig mellem indsatsområder og puljer. Der er afsat flere midler til renoveringsprojekter, end der er søgt tilskud til. De resterende midler fordeles til indsatsområderne nybygning og tilbygning.

Ramme, mio. kr. Ansøgt beløb, mio. kr. Heraf ansøgt til slagtekalveproduktion, mio. kr
Nybygning 19 54 11,9
Tilbygning 37 56 4
Renovering 37 22 3
Økologi – Nybygning 3 10 0,1
Økologi – tilbygning 6 10 0
Økologi – renovering 6 6 0
Samlet 108 158 19

Hvornår får du svar på din ansøgning

NaturErhvervstyrelsen begynder at sende breve med tilsagn om tilskud i denne uge. Afslagsbreve bliver sendt ud løbende herefter. Det forventers, at alle vil have fået svar på deres ansøgning inden udgangen af september.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve