Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Status på sagsbehandlingen på tilskudsordningerne

Status på sagsbehandlingen på tilskudsordningerne

Har du søgt om tilskud, kan du nu få en status på sagsbehandlingen.

Seneste status fra Landbrugsstyrelsen er, at 40 ordninger forløber planmæssigt, mens 19 ordninger er afsluttet siden i sommer. Til gengæld er der forsinkelser for 15 ordninger.

På i alt 40 tilskudsordninger forløber sagsbehandlingen planmæssigt. Det drejer sig blandt andet om følgende ordninger: Pleje af græs (tilsagn), Fosfor- og Kvælstofvådområder (tilsagn), Natura2000 (tilsagn), Erhvervsudvikling, udskudt fra 2015 (udbetaling), skolefrugt (udbetaling), skolemælk (udbetaling) og GUDP (tilsagn).  Tilsagn til Økologisk Arealtilskud 2017 forløber også planmæssigt, og der er nu givet tilsagn i 86,2 % af sagerne.

Landbrugsstyrelsen  mangler til gengæld fortsat at afslutte 15 forsinkede ordninger, og det betyder, at der nu bliver opnormeret i Augustenborg, samt tilført yderligere ressourcer til sagsbehandlingen af de forsinkede udbetalinger for ordningerne Miljøteknologi (2016) og Økologisk Investeringsstøtte (2015) i det nye år.

Du kan selv hjælpe

I nogle tilfælde har Landbrugsstyrelsen brug for mere information for at kunne afslutte en sag. Mangler de informationer fra dig, vil de sende dig en partshøring i Tast selv, og her er det vigtigt, at du giver en hurtig tilbagemelding. Jo hurtigere du svarer, jo hurtigere kan styrelsen nemlig komme videre med sagen.

Se skema med status over sagsbehandling pr. 21. november 2017

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve