Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Søg om støtte til husstandsvindmøller

Søg om støtte til husstandsvindmøller

Energistyrelsen har netop offentliggjort, at EU-Kommissionen har godkendt støtten til husstandsvindmøller, og at 1 MW-puljen derfor åbner den 12. september 2016. Ansøgninger til puljen sendes til Energinet.dk.

Energistyrelsen har modtaget EU-Kommissionens godkendelse af de nye regler for husstandsvindmøller, som Folketinget vedtog i december sidste år. Det indgår i disse regler, at støtten til husstandsvindmøller nedsættes fra 2016, og at støtten i 2016 kan ydes inden for en pulje på 1 MW.

Som konsekvens heraf afholder Energinet.dk en ansøgningsrunde fra og med den 12. september 2016 kl. 10.00 til og med den 21. oktober 2016 med henblik på at give tilsagn om pristillæg til vindmøller forud for et projekts påbegyndelse Inden for en pulje på 1 MW. Ansøgningsskemaet kan fås ved henvendelse til Energinet.dk eller hentes på Energinet.dk’s hjemmeside.

Ansøgninger til puljen sendes til Energinet.dk, der foretager den konkrete sagsbehandling og træffer afgørelse i sagerne.

Fakta:

  • De nye regler om støtte til husstandsvindmøller kan findes i lov nr. 1877 fra 29. december 2015. Bestemmelserne træder i kraft den 26. august 2016.
  • Støttereglerne udmøntes i praksis i ændringsbekendtgørelse nr. 1123 fra 24. august 2016, der træder i kraft den 26. august 2016. Der er heri fastsat regler om ansøgning om tilsagn om pristillæg vedrørende puljen på 1 MW i 2016 til husstandsvindmøller samt ansøgningsperioden. Husstandsvindmøller kan kun komme i betragtning til pristillæg, hvis de først har søgt om, og modtaget, et tilsagn under 1 MW-puljen i 2016.

Hvis en husstandsmølle, som har fået tilsagn om pristillæg fra Energinet.dk, ikke nettilsluttes inden 2 år fra tidspunktet for afgivelsen af tilsagnet, bortfalder tilsagnet.

Har du spørgsmål?

Kontakt energirådgiver Søren Warberg, hvis du har spørgsmål til mulighederne for støtte til husstandsvindmøller.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve