Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Får du nok i tilskud ved udskiftning af din varmekilde?

Får du nok i tilskud ved udskiftning af din varmekilde?

Hvis du ønsker at købe et nyt fyr til din bolig, værkstedet, stalden eller lign., så kan du se frem til kolde kontanter i form af tilskud ved salg af din energibesparelse. Men tilskuddet udnyttes ikke fuldt ud.

Energiselskaberne har siden 2012 ydet tilskud til private husstande og virksomheder, som gennemfører energibesparende tiltag i form af eksempelvis nyt fyr, varmepumpe, ventilation eller LED lys. Det får man i form af et tilskud pr. sparet kWh., men mange får ikke udnyttet tilskuddet optimalt og kunne have fået flere penge.

Fra politisk side er der indført standardværdier, som kan tildeles i tilskud uden beregninger. Det er indført med det formål at lette håndværksmestres og mindre virksomheders sagsbehandling. Som køber/ansøger risikerer du dog at gå glip af mange penge, da standardværdierne ikke tilgodeser de egentlige energibesparelser, som en beregning af din konkrete situation kan vise. Det kan som tommelfingerregel siges, at hvis du årligt forbruger over ca. 2.000 l olie vil du kunne få et højere tilskud end standardværdien ved udskiftning af fyr. Det samme er tilfældet, hvis du årligt bruger over 2.000 m3 gas.

Du kan få mere i tilskud med konkrete beregninger

En familie gik med overvejelser om en energiomlægning. Deres årlige varmeforbrug lå på 1.800 l olie, og ud fra standardværdien kunne de få et tilskud på 7.500 kr. Efter konkrete beregninger viste det sig dog, at de i stedet fik 13.500 i tilskud til energiomlægningen. Den betydelige forskel betød, at familien fik betalt 20% af investeringen, og den konkrete beregning sparede dem derfor for mange penge.

Der blev også opnået stort tilskud i en virksomhed, hvor et fastbrændselsfyr blev udskiftet med et nyt og energibesparende fyr. Konkrete beregninger af energibesparelsen medførte, at virksomheden opnåede et tilskud på 36.000 kr. ved salg af de sparede kWh. Dermed endte tilskuddet med at dække hele 60% af udgifterne ved omlægningen.

Historierne viser, at konkrete beregninger af din energibesparelse kan bevirke, at du opnår større tilskud. Desværre viser erfaringerne at mange ikke får de tilskud, som de er berettiget til. For at sikre dig, at du får det rette tilskud bør du derfor få regnet på din faktiske energibesparelse. Selve beregningen bliver gennemført fra dag til dag, så du skal ikke frygte en lang behandlingstid.

Ring til os, hvis du skal skifte varmekilde og hør hvad du kan få i tilskud.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve