Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Få overblik over sagsbehandlingen på tilskudsordningerne

Få overblik over sagsbehandlingen på tilskudsordningerne

I Landbrugs- og Fiskeristyrelsen arbejdes der med at sagsbehandle de mange ansøgninger om tilsagn og anmodninger om udbetaling i de forskellige ordninger. Og nu har styrelsen udsendt en oversigt over de tilskudsordninger som enten er – eller har været – forsinket.

Styrelsen kan først afslutte sagsbehandlingen, når der er adgang til alle nødvendige oplysninger i en sag. Derfor kan du opleve længere sagsbehandlingstid, hvis styrelsen har brug for yderligere oplysninger for at kunne færdiggøre din sag.

Få overblik over status

Du kan danne dig et overblik over status for de ordninger, hvor du enten venter på tilsagn eller en udbetaling i skemaet her.

I skemaet er tilskudsordningerne delt op på tilsagn eller udbetaling. Tilsagn betyder, hvornår du får at vide, om du modtager et tilskud, du har søgt om. Udbetaling betyder, hvornår du får udbetalt penge for et tilskud (som du har fået tilsagn til).

I Kolonnen ”Status og forventet afslutning” kan du se en kort status over sagsbehandlingen på tilskudsordningen, og hvornår Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forventer at afslutte sagsbehandling. 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve