Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Aktuelt  →  Ansøgningsrunde for Natura 2000-områder åbner 5. august

Ansøgningsrunde for Natura 2000-områder åbner 5. august

Til og med 20. september 2016 kan du søge om tilskud til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og etablering af naturlige vandstandsforhold inden for særligt udpegede Natura 2000-arealer.

Hvem kan søge om tilskud?

Du kan søge om tilskud til et Natura 2000-projekt, hvis minimum 50 procent af projektområdet er udpeget til de aktiviteter, du ønsker tilskud til. Tilskudssatsen er 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter eller underlagt standardomkostninger.

Tilskud til rydning af tilgroede arealer

Du kan søge tilskud til projekter om rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet materiale på de særligt udpegede Natura 2000-områder til rydning.

Tilskud til forberedelse til afgræsning

I de Natura 2000-områder, der er særligt udpeget til pleje (særligt udpegede N2000-arealer), kan du søge tilskud til projekter, der omhandler forberedelse til afgræsning.

På disse arealer kan du få et standard tilskud til følgende investeringer:

Standardomkostning Krav til kvalitet/materiale
1 og 2 trådet hegn

19 kr./m

Nye funktionelle hegnspæle af træ, med 1 eller 2 tråde egnet til indhegning af dyr.
3 og 4 trådet og nethegn

28 kr./m

Nye funktionelle hegnspæle af træ med 3 eller 4 tråde eller nethegn egnet til indhegning af dyr.
Kar og pumpe

13.202 kr./stk.

Et nyt funktionelt drikkekar på minimum 500 l og en pumpe egnet til græssende dyr.
Drikkekop

496 kr./stk.

En ny funktionel drikkekop egnet til græssende dyr.
Mulepumpe

1.991 kr./stk.

En ny funktionel mulepumpe egnet til græssende dyr
Elforsyning

9.228 kr./stk.

En ny funktionel elforsyning egnet til græssende dyr.
Fast/mobil fangfold

16.478 kr./stk.

En ny funktionel fangfold i træ eller metal, med et areal på mindst 10 m2 egnet til græssende dyr.
Facilitering

10.000 kr./projektområde

 Projektområdet skal mindst omfatte 30 ha og 3 lodsejere.

Et projekt skal minimum omfatte ydre hegn eller drikkevandsforsyning.

Der er afsat 28,1 mio. kr. til rydning og forberedelse til afgræsning.

Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold

På de udpegede Natura 2000-områder til hydrologi kan du søge tilskud til projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold, herunder at hæve eller sænke vandstanden, så den bliver naturlig for den pågældende naturtype.

Der ydes tilskud til:

  • Forundersøgelser af projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
    Realisering af projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
  • Der er afsat 12 mio. kr. til projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold, dog maks. 3,6 mio. kr. til forundersøgelser .

Dette er sidste år, der kan søges om forundersøgelser, og 2017 bliver det sidste år, der kan søges tilskud til realisering af naturlige vandstandsforhold. Herefter lukker ordningen.

Som kompensation kan ejere og forpagtere, der indgår i et projekt om etablering af naturlige vandstandsforhold, søge et 20-årigt tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold.

Læs mere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve