Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Tilskudsordninger

Tilskudsordninger

Der er flere tilskudsordninger, som kan være relevante at søge for dig som landmand.

Læs om de enkelte ordninger nedenfor og klik på linket her for at se aktuelle ansøgningsvinduer, som er kendte nu.

Energiselskabernes energispareindsats
I forlængelse af den samlede indsats fastlagt i den politiske aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik i årene 2012-2020, skal net- og distributionselskaberne medvirke til at realisere energibesparelser hos slutbrugere af energi.

Som virksomhed kan I opnå energibesparelser eksempelvis ved at spare på enten el-/varmeforbruget eller energi til produktionsprocesser. Besparelserne kan eksempelvis opnås ved at forbedre isolering i ejendommen eller skifte til en ny og energieffektiv varmekilde.

Kontakt Centrovice og hør mere om mulighederne for at opnå støtte til jeres energisparetiltag. Det er vigtigt, at I indgår en aftale, inden I går i gang med arbejdet. Aftalen skal oftest være skriftlig. Husk på, at der kun kan indgås én aftale om støtte – dvs. der kan ikke indgås aftaler med flere om samme projekt, hvis der fx er flere håndværkerfirmaer/rådgivere med til at løse opgaven.

Miljøteknologi – Landdistriktsprogram 2016-2018
Landdistriktsprogrammet er den nationale udmøntning af midlerne i den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, og er en del af EU’s fælles landbrugspolitik.

Programmet indeholder en række tilskudsordninger og understøtter udviklingen af landbrug og landdistrikter inden for fire overordnede hovedområder:

  • Vækst- og konkurrenceevne
  • Økologi
  • Natur, miljø og klima
  • Landdistriktsudvikling (LAG)

Tidspunktet for ansøgningsrunde og indhold er endnu uvist, men det er vigtigt, at forberede sig på søgningen for at få del i de afsatte midler.

 5 gode råd:

  • Læg en strategi for dine investeringer, så du i god tid kan planlægge, hvad der skal søges tilskud til
  • Få finansieringen på plads. Det tager længere tid, en du tror
  • Indhent tilbud på dine investeringer i god tid
  • Få styr på dine ansøgninger
  • Du kan med fordel allerede udarbejde ansøgningsmateriale nu, da der er afsat flest midler under miljøteknologi i 2016.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til ansøgningstidspunkter eller andet i forbindelse med landdistriktsprogrammet 2016 – 2018.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve