Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

I perioden fra 18. august til 15. september er det muligt at søge tilskud til etablering af løsdrift i farestalde.

Formålet med ordningen er at forbedre dyrevelfærden for søerne og udbrede brugen af løsdrift i farestalde.

Der er afsat 50 mio kr. til ordningen og tilskuddet gives ved både nybyggeri og renovering af stalde. Der kan søges tilskud til inventar og honorar til konsulenter i forbindelse med udførelse af projektet. Der ydes ikke tilskud til bygninger.

Tilskuddet kan udgøre op til 7.000 kr. pr. faresti eller hvad der svarer til en investering på 17.500 kr. pr. sti.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om tilskudsordningen

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve