Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Tilskud: Miljøteknologi - Farestalde 2016

Tilskud: Miljøteknologi – Farestalde 2016

Fra den 1. november 2016 frem til den 17. januar 2017 er det muligt at søge om tilskud til miljøteknologi i farestalde.
Grundet faglige og tekniske udfordringer i forbindelse med den planlagte åbning af ordningen 1. juli 2016 blev ansøgningsrunden udsat til den 1. november 2016.

Det vil være muligt at søge om tilskud under to indsatsområder til:

  • etablering af nye farestalde med løsdrift, herunder og så tilbygning
  • renovering af eksisterende bygninger med henblik på etablering af farestier med løsdrift

Formålet med tilskudsordningen går på at fremme dyrevelfærden via investeringer i løsdriftsetableringer i danske farestalde.

Der er afsat i alt 17 mio. kr. i puljen til denne ansøgningsrunde.

Denne ordning benytter sig af standardomkostninger, hvor der ydes tilskud på 40 % af standardomkostningen pr. faresti på henholdsvis 14.500 kr. ved ombygning og 39.400 kr. ved etablering af nye farestier.

De samlede tilskudsberettigede udgifter skal på ansøgningstidspunktet og tidspunktet for tilsagn udgøre mindst 300.000 kr.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Søren Warberg.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve