Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Svineproducenter vil halvere brugen af problematisk antibiotika

Svineproducenter vil halvere brugen af problematisk antibiotika

Med en helt ny handlingsplan vil Videncenter for Svineproduktion (VSP) under Landbrug & Fødevarer halvere brugen af antibiotikummet Tetracyklin inden udgangen af 2015. Samtidig bør den nuværende Gult Kort-ordning laves om, så forbruget flyttes fra kritisk vigtige antibiotika.

Når der udbryder sygdomme som for eksempel diarré i en svinebesætning, er det nødvendigt at behandle dyrene med antibiotika. Et af de midler der ofte bliver brugt er stoffet tetracyklin. Fra lægeside er der udtrykt bekymring for, at specielt tetracyklin-anvendelse kan være med til at øge resistens-forekomsten generelt. Derfor har svinesektoren nu frivilligt valgt at sætte et ambitiøst mål om at halvere brugen af tetracyklin i løbet af det næste år.

“Svineproducenter står for en stor del af antibiotikaforbruget i Danmark, og derfor er det helt naturligt, at vi også tager ansvar for fremtiden. Vi ser, hvordan resistente bakterier som MRSA spreder sig i samfundet og gør behandlingen af infektioner sværere. Derfor er det vigtigt, at vi prøver at komme nogle af fremtidens resistensudfordringer i forkøbet. Med dette frivillige skridt forsøger vi at bidrage til at der er kritiske antibiotika tilgængelige fremadrettet”, siger Claus Fertin, der er direktør i VSP.

Danske svineproducenter har nedbragt forbruget af antibiotika med 13 procent fra 2009 til 2013.

“Vi er foregangsland, når det handler om at producere svinekød med et lavt antibiotikaforbrug. Jeg vil meget gerne opfordre vores fødevareminister til at arbejde for, at andre lande end Danmark også reducerer brugen af tetracyklin og andre præparater, der er vigtige for at kunne behandle mennesker i fremtiden. Vi lever ikke på en øde ø i Danmark. Resistensproblematikken skal løses internationalt”, siger Claus Fertin.

For at sikre dyrenes velfærd og holde dødeligheden på et acceptabelt niveau kan der være behov for at anvende andre antibiotika. Her er den veterinærfaglige vurdering at tetracyclin stort set kan udskiftes med tiamulin, der ikke bliver anvendt til mennesker.

“Differentieret Gult Kort”

Oven i reduktionen af tetracyklin vil VSP også ændre den nuværende Gult Kort-ordning i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening foreslår VSP, at Fødevarestyrelsens Gult Kort-ordning bliver videreudviklet til en differentieret ordning. Det betyder, at man flytter forbruget af antibiotika fra de midler, der er kritisk nødvendige for mennesker, til midler, der kun bruges på husdyr. Det vil være med til at hindre antibiotikaresistens i de præparater, vi i dag behandler mennesker med. Den nuværende Gult Kort-ordning, der trådte i kraft i 2010 fokuserer kun på det totale forbrug af antibiotika og ikke på forbruget af de enkelte midler.

“Med denne ordning har vi fundet en metode, så resistensdannelsen sænkes, uden at vi gør “værktøjskassen” mindre, når vi forsat skal behandle syge dyr i svinebesætningerne”, siger formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, dyrlæge Kristian Viekilde.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve