Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Knap 100 svineproducenter deltog i Svineforum 2014

Knap 100 svineproducenter deltog i Svineforum 2014

Temaet for dette års Svineforum var strategi og udvikling, og emnet blev afdækket af en række indlægsholdere, der alle kom med deres vinkel på temaet.

Kåringer af bedste sohold, slagtesvin og årets højdespringere

Første del af mødet bestod af indlæg om året der er gået og en opdatering på seneste nyt fra både fra svinebrugsafdelingen, økonomi og svineproduktionen generelt. Derudover blev de bedste besætninger kåret.

Sohold:
1. Søren Melvej
2. Vennersminde
3. Bækgården

Årets højdespringer sohold:
Lasse Hansen, Birketvedgaard

Slagtesvin:
1. Niels og Hans Henrik Høite Hansen
2. Jens Arne Larsen
3. Jens Oluf Jensen

Årets højdespringer slagtesvin:
Jens Arne Larsen

Faglige indlæg med fokus på udvikling og strategi

Efter pausen kom der for alvor fokus på strategi og udvikling med et indlæg om, hvilke tanker man bør gøre sig i forhold til ens egen bedrift. Louise Helmer gjorde det klart, det er nødvendigt at have lagt en god strategi med realistiske mål og ønsker, hvis man ønsker at sikre, at udviklingen går i den rigtige retning. En god måde at sikre at man har været rundt om alle perspektiver af sagen, er ved at sparre med andre. Det kan f.eks. være kollegaer, en konsulent eller bare en god ven, som man har tillid til.

I det efterfølgende oplæg fortalte svinebrugskonsulent Lone Grube Hansen, hvordan man via lean kan implementere den valgte strategi i praksis, få bedre styr på hverdagen og dermed frigøre mere tid. Det handler om at bruge den tid, man har smartere og dermed få løst de samme opgaver på kortere tid. Lean giver også redskaber til at skabe løbende forbedringer på bedriften.

Eksempler fra staldgangen

Oven på de lidt mere teoretiske indlæg havde Svineforum besøg af svineproducent Niels Kristian Oien, som i den grad har taget stilling til strategi og udvikling på sin bedrift. Der er udarbejdet en strategi og opsat en række mål at gå efter, både i forhold til land-brugsproduktionen, men også i forhold til privatlivet. Med en god portion lun jysk humor forklarede Niels Kristian, hvordan de gør hverdagen nemmere ved at have planer for arbejdet, så ingen er i tvivl om, hvilke opgaver der skal løses hvornår.

Rikke-Gry Nielsen fra Boehringer Ingelheim stod for aftenens veterinærfaglige indlæg og gjorde deltagerne klogere på sundhedsstyring i den moderne svineproduktion. Efter indlægget var der ingen tvivl om, hvor vigtigt det er at have styr på den eksterne smittebeskyttelse, hvis man som svineproducent ønsker at holde nye sygdomme uden for stalddøren. Det er især vigtigt i øjeblikket hvor både svinepest og aujeszky nærmer sig de danske grænser. Alle opfordres derfor til at tage den eksterne smittebeskyttelse op på et møde med dyrlæge eller konsulent, så alle er bevidste om det i hverdagen.

Derefter holdt Jesper Jensen fra SVG et indlæg om, hvilke overvejelser man skal gøre sig i forbindelse med salg af smågrise til Tyskland, og hvilke krav der stilles til danske eksportører af smågrise.

Fra Morten Korch til moderne produktionsvirksomhed

Afslutningen på aftenen stod Johannes Nørgaard Frandsen, som er professor på SDU, for. Han leverede en meget levende fortælling om landbrugets udvikling fra Morten Korch idyl til den professionelle virksomhed det er i dag. Ifølge Johannes Nørgaard Frandsen kan en del af landbrugets problemer i forhold til resten af samfundet forklares ved det idylliserede billede, som danskerne har af landbruget. Et billede som ikke altid stemmer overens med den virkelig, som landmændene befinder sig midt i. Der har været en kolossal udvikling inden for landbruget, og det er nemt at glemme, at det kun er 50 år siden, det så helt anderledes ud. Mange byboere ser stadig landbruget som det var, dengang de som børn besøgte bedsteforældrene på gården.

Kontakt

Vil du vide mere, kan du finde indlæggene fra Svineforum 2014 her på siden.

Du er også meget velkommen til at kontakte svinebrugsafdelingen. Vi er gerne behjælpelige med at finde frem til den helt rigtige strategi for netop din bedrift, og kommer naturligvis gerne og sætter gang i et lean-forløb eller tager en snak med dig og dine medarbejdere om, hvordan du beskytter din besætning mod sygdomme.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve