Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Ny erfa-gruppe for udenlandske medarbejdere

Ny erfa-gruppe for udenlandske medarbejdere

Som noget nyt tilbyder Centrovices svinebrugsafdeling en erfa-gruppe for fastansatte, udenlandske medarbejdere med ansvar i sobesætninger. Deltagerne bliver en del af et både socialt og fagligt netværk og mødes 4 gange om året. Erfa-gruppen mødes første gang tirsdag den 26. april kl. 15.00 til ca. 20.30 på Centrovice i Vissenbjerg.

Formål

Formålet med erfa-gruppen er at skabe et forum for udenlandske medarbejdere med ansvar i besætningen, der giver mulighed for erfaringsudveksling på et højt fagligt niveau, samt at opdatere deltagerne med den nyeste viden indenfor svineproduktion og skabe en økonomisk bevidsthed, relaterende til det daglige arbejde i stalden. Deltagelse i gruppen skal være med til at give nye input og øge motivationen, hvilket kan bidrage til at forbedre produktionsresultaterne i besætningen.

Målgruppe

Fastansatte, udenlandske medarbejdere med ansvar i en svinebesætning. Det er et krav at deltagerne kan kommunikere på engelsk.

Antal møder og varighed

Det forventes, at der afholdes 4 møder pr. år af ca. 5,5 timers varighed med start i foråret 2016. Møderne vil blive holdt på tirsdage fra kl. 15.00 til ca. 20.30 inkl. spisning. Ved besætningsbesøg vil møderne dog foregå fra om morgenen pga. at der alligevel skal overholdes karantænetid.

Indhold

Deltagerne er selv med til at bestemme mødernes faglige indhold. Typisk kan møderne indeholde nogle af følgende elementer:

  • Erfaringsudveksling (ved alle møder)
  • Besætningsbesøg (højst 1 gang pr. år)
  • Præsentation af besætning via billeder/video
  • Fagligt emne ved konsulent, dyrlæge eller anden ekstern ekspert
  • Hjemmeopgaver og opfølgning på disse
  • Faglig ajourføring
  • Besøg i relevant virksomhed (f.eks. foderstof e.l.)

Tovholder

Det er primært svinebrugskonsulent Lone Grube Hansen fra Centrovice som er tovholder i gruppen. Hun deltager i møderne, hjælper med at planlægge og arrangere dem, indkalder til møderne, sikrer et højt fagligt niveau og opmuntrer gruppens medlemmer til aktiv deltagelse.

Pris

Normalt vil prisen inkl. forplejning være omkring 800 kr. pr. møde pr. deltager – forudsat at møderne kan afholdes i AMU-regi. Der tages forbehold for prisen ved eksterne foredragsholdere eller større ekskursioner. Da møderne aftales fra gang til gang, vil større afvigelser i prisen blive varslet i god tid. Det forventes at møderne bliver afholdt i AMU-regi med mulighed for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste samt evt. kørsel.

Yderligere information og tilmelding

Har du spørgsmål til erfa-gruppen eller ønsker du at tilmelde en eller flere medarbejdere, er du velkommen til at kontakte svinebrugskonsulent Lone Grube Hansen på tlf. 63407144, mobil 21722678 eller e-mail lgh@centrovice.dk.

Læs beskrivelsen af erfa-gruppen på engelsk her: Description in English.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve