Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Kontrol på svinebesætninger er i gang – Flokbehandling af smågrise

Kontrol på svinebesætninger er i gang – Flokbehandling af smågrise

Som led i Fødevarestyrelsens kontrol af svinebesætninger er der aktuelt en kampagne i gang om flokbehandling af smågrise.

I perioden 01. maj til 31. oktober 2019, vil Fødevarestyrelsen besøge 200 svinebesætninger med smågrise produktion, samt ca. 50 tilknyttede besætningsdyrlæger. Her sætter Fødevarestyrelsen fokus på flokbehandling af smågrise.

Kontrolbesøgene skal se på, om landmanden følger dyrlægens anvisning, registrerer anvendelsen, samt opbevarer, opblander og tildeler lægemidler til flokbehandling korrekt. Kontrolbesøget skal vise, om flokbehandlingen udføres af uddannet personale, og om landmanden er bekendt med, at der skal udarbejdes handlingsplaner til nedbringelse af flokbehandling.

Formålet med kampagnen er at fremme ansvarlig brug af flokbehandling til smågrise, samt nedbringe brugen af flokbehandlinger til smågrise.

Ønsker du at få din besætning gennemgået inden et evt. kontrolbesøg eller vil du have en bisidder med ved et evt. kontrolbesøg er du velkommen til at kontakte svinebrugsafdelingen og høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve