Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Hestebønner til dyrkning og fodring af svin

Hestebønner til dyrkning og fodring af svin

Efter en afprøvning med 25% hestebønner i foderet, hvor smågrise viste forbedret produktivitet og mindre diarré, blev opmærksomheden omkring dyrkning og fodring af svin med hestebønner øget betydeligt.

Der er flere fodele forbundet med hestebønner. Fx bidrager hestebønner med en høj forfrugtsværdi og effektiv sanering af en række ukrudtsarter. Set fra et økonomisk perspektiv viser beregninger på totaløkonomien fra mark til krybbe, hvor hestebønner erstatter vårbyg i marken, en nettogevinst på 5 kr./gris med 10.000 slagtesvin og 10% hestebønner i foderet.

Inden du kaster dig over hestebønner, er det vigtigt, at du gør dig følgende overvejelser:

  • Er hestebønner fordelagtige i dit sædskifte?
  • Hvordan vil du håndtere hestebønner i våde høstår ift. lagring, håndtering og formaling?
  • Beregn din totaløkonomi med hestebønner

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om hestebønner, så er du velkommen til at kontakte din foderrådgiver.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve