Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Grisens adfærd afslører, om staldtemperaturen er i orden

Grisens adfærd afslører, om staldtemperaturen er i orden

Hvis staldtemperaturen er for lav, bruger grisen ekstra energi på at opretholde legemstemperaturen. Derfor er det økonomisk interessant at sikre den rette temperaturstrategi hos grise i vækst.

Høj staldtemperatur inden grisene sættes i stalden

Allerede ved indsættelse af grise i stalden, er staldtemperaturen et vigtigt styringsparameter. En høj staldtemperatur skal sikre, at stalden er udtørret, og grisene ikke belastes af kulde og fugt. Hvis der er for koldt, giver det grisene en dårlig start, da grisene skal bruge ekstra energi på at opretholde legemstemperaturen i stedet for vækst. Den rette temperatur sikres ved at måle temperaturen på betongulvet, inden grisene sættes ind. Dette kan gøres med en overfladetemperaturmåler (infrarød temperaturmåler). Den anbefalede temperatur målt i stalden ved indsættelse er 30˚C til smågrise og 22˚C til 30 kg grise.

Fryser dine grise, koster det højere foderforbrug til varmeproduktionen

En ny undersøgelse fra SEGES, ser på årsagen til, at 7 udvalgte slagtesvinebesætninger har et markant lavere foderforbrug end gennemsnittet. Der er lavet en rapport, hvor de mange forskellige tiltag, der er brugt for at opnå et lavt foderforbrug, er nærmere beskrevet. Her fremgår det bl.a., at 6 ud af 7 besætninger kører med en højere staldtemperatur i slutfasen hos slagtesvinene, samt at de kigger på grisenes lejeadfærd. Mens sluttemperaturen ifølge SEGES anbefales omkring 15˚C ved delvist spaltegulv, så havde flere besætninger i undersøgelsen en sluttemperatur på omkring 18˚C.

Hvis staldtemperaturen er for lav hos grisene, skal der bruges en del energi til at holde deres kropstemperatur oppe. Den ekstra energi, der bruges til varmeproduktion, betyder et øget foderforbrug hos grisene.

Lav den optimale temperaturstrategi for dine stalde og grise

For at opnå den bedste produktivitet hos grisene, er det vigtigt at lave en oversigt på staldanlægget med den rette temperaturstrategi. Se forslag til temperaturstrategier her:

Kontakt også gerne din svinebrugskonsulent og få vejledning til strategien og oversigten.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve