Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Grise skal fodres efter ydelse

Grise skal fodres efter ydelse

Normer for næringsstoffer til slagtesvin viser, at grise har behov for mere protein ved god produktivitet.

For hver gang foderudnyttelsen forbedres med 0,1FEsv/kg tilvækst i forhold til gns. (2,75FEsv/kg tilvækst), skal niveauet for aminosyre hæves med ca 4%. Husk, det er alle essentielle aminosyrer, der skal være afstemt i forhold til lysin.

Fasefodring med forbedret aminosyreindhold til ungsvin (8,8g ford. lysin pr FEsv) og slutfoder på niveau med enhedsblanding (7,7g.ford.lysin/FEsv), kan i nogle besætninger give forbedret produktionsresultater, som nemt kan betale den øgede foderpris.

Skal du afprøve ny foderstrategi?

å er det vigtigt at sikre, at alle aminosyrer er hævet til det ønskede niveau, at du kender merprisen på foderet og samtidig beregner, hvad produktionsfremgangen skal være for at dække merudgiften. Følg op på om gevinsten kommer hjem de kommende 3-6 mdr. Det er ligeledes vigtigt at du sikre, at du fodrer som planlagt – altså grisen får det foder i krybben, som du har planlagt. Ellers virker det ikke.

Tabel

Lysinnorm fra 30-110 kg afhængig af foderforbrug og UK produktion (g ford. pr. FEsv)

Afregningsmodel aml aml aml aml UK UK UK UK
FEsv/kg tilvækst >2,75 2,66-2,75 2,56-2,66 <2,55 >2,75 2,66-2,75 2,56-2,65 <2,55
Lysin* 30-110 kg 7,7 8 8,3 8,6 8,0 8,3 8,6 8,9
Ford. råprotein/FEsv 120 124 128 132 128 132 136 140
Lysin* 30-55 kg 8,5 8,8 9,1 9,4 8,5 8,8 9,1 9,4
Ford. råprotein/FEsv 127 131 135 139 127 131 135 139
Lysin* 65-110 kg 7,0 7,3 7,6 7,9 7,3 7,6 7,9 8,2
Ford. råprotein/FEsv 109 113 117 121 117 121 125 129

*Øvrige aminosyrer afstemt dertil

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve