Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Svin  →  Aktuelt  →  Få tilskud til at etablere løsdrift i din farestald

Få tilskud til at etablere løsdrift i din farestald

Det er nu muligt at søge om tilskud til at etablere løsdrift i farestalde gennem tilskudsordningen Farestalde 2016. Puljen er på 17 mio. kr.
Der kan søges om tilskud fra 1. november 2016, og fristen for at søge er 17. januar 2017.

Formålet med ordningen er at fremme dyrevelfærden i de danske svinestalde ved at yde støtte til de producenter, der ønsker at etablere farestalde med løsdrift.

Investeringsmuligheder i ordningen

Der kan søges om tilskud til at:

  • etablere nye farestalde med løsdrift, herunder også tilbygning
  • ombygge eksisterende bygninger med henblik på at etablere farestalde med løsdrift

Der gives tilskud på 20 % af standardomkostningen pr. faresti, hvis der ønskes etablering af farestier i nye stalde, mens der gives 40 % af standardomkostningen pr. faresti, hvis der søges om tilskud til ombygning af eksisterende bygninger.

Søg via Tast Selv-service

Ansøgninger om tilskud skal foregå via Tast Selv-service. Ved at søge via Tast Selv-service bliver man gjort opmærksom på, hvis der er fejl og/eller mangler i ansøgningen, så man er sikker på at få alle relevante dokumenter med.

Når man henter ansøgningsskemaet i Tast Selv, vælges skemaet Økologisk Investeringsstøtte – også selvom man ikke er økolog. Udfyld skemaet som normalt og vælg indsatsområde 7 eller 8, hvis der søges om tilskud til Farestaldsordningen. Indsatsområde 7 vedrører etablering af nye farestalde i nye bygninger, hvorimod indsatsområde 8 vedrører ombygning af eksisterende bygninger.

Overvejer du at etablere nye farestalde med løsdrift?

Har du spørgsmål til ordningen, eller vil du gerne have hjælp med den videre proces, så er du velkommen til at kontakte Jan Brochstedt Olsen eller Søren Warberg.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve