Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Socialøkonomi  →  Aktuelt  →  Smidigere dagpengeregler måske på vej til selvstændige

Smidigere dagpengeregler måske på vej til selvstændige

Det er vigtigt at bemærke, at de nye dagpengeregler i første omgang ikke omfatter selvstændige. Kompleksiteten i dagpenge- og efterlønsreglerne betyder, at det ikke har været muligt at få ændringer på plads i første omgang.

I steder er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger på fire centrale områder, nemlig:

 1. Definition af selvstændig virksomhed, bibeskæftigelse samt forsikringsstatus.
 2. Særlige forhold vedr. honorarmodtagere og freelancere.
 3. Ophørs- og ledighedskriteriet.
  Optjening af ret til dagpenge, beskæftigelseskrav og beregning af sats.
 4. Ændringer på området kommer ikke til at træde i kraft samtidig med ændringerne for lønmodtagere, men formentlig med udgangen af 2017 eller starten af 2018.

Overvejer du efterløn? Så husk…

Hos Centrovice oplever vi ofte, at deltidslandmænd kommer i klemme i de nugældende regler, og i samarbejde med SEGES har vi derfor bidraget med en række forslag til ændring af de gældende regler.
Indtil der forhåbentlig kommer nogle nye og mere lempelige regler, har vi følgende råd til de landmænd, som ryger på dagpenge eller overvejer at gå på efterløn inden for de næste par år:

 • Hvis du har været medarbejdende ægtefælle, men er overgået til lønarbejde på fuld tid, bør du gøre din a-kasse opmærksom på dette og få anmodet om at udtræde af virksomheden.
 • Hvis du som ægtefælle er ejer eller medejer af virksomheden, men ikke nødvendigvis arbejder i virksomheden, bør du i god tid undersøge, hvad der skal til for at du kan gå på dagpenge eller efterløn.
 • Sørg for at momsregistreringen er korrekt.
 • Er du på dagpenge og har du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du være opmærksom på, at virksomheden ikke må ændre karakter.
 • Har du både lønarbejde og selvstændig virksomhed, står du med et ben i hver lejr, hvilket harmonerer dårligt med det nuværende dagpengesystem. I værste fald risikerer du, at stå uden ydelse, hvis du bliver ledig eller skal på efterløn. Forsøg derfor at få dit lønarbejde udvidet til mere end 30 timer pr. uge eller gør virksomheden til din fuldtidsbeskæftigelse.
 • Vælger I at opløse jeres virksomhed og bortforpagte jorden, bør I lave en 5-årig kontrakt, da man ellers ikke kan anses som værende ophørt.

Problematikkerne ovenfor er dem, vi oftest støder på og som typisk giver anledning til lange sagsbehandlingstider. I langt de fleste tilfælde løser tingene sig, men jo før vi får set på det, jo hurtigere kommer det igennem. Søg derfor hjælp i god tid.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve