Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Socialøkonomi  →  Aktuelt  →  Efterregulering af pensioner for 2015 for selvstændige erhvervsdrivende

Efterregulering af pensioner for 2015 for selvstændige erhvervsdrivende

Udbetaling Danmark udsender i oktober 2016 opgørelser om efterregulering af folkepension og førtidspension for 2015. Opgørelsen sendes til personer, der har modtaget pension i 2015, og var registreret som selvstændige erhvervsdrivende hos SKAT i 2015. Pensionister, der ikke er selvstændige erhvervsdrivende, har allerede i juli 2016 modtaget opgørelse fra Udbetaling Danmark om efterregulering.

Af opgørelsen fra Udbetaling Danmark fremgår det, om man har fået udbetalt for lidt, for meget, eller den korrekte pension for 2015. Udbetaling Danmark får indkomstoplysningerne fra SKATs årsopgørelse for 2015. Det forventes, at opgørelsen vil komme i den digitale postkasse.

Hvis man har fået udbetalt for lidt i pension

Har man fået udbetalt for lidt i pension, vil den ekstra pension blive udbetalt i den første månedsudbetaling sammen med den almindelige pension. Modtager man brev fra Udbetaling Danmark om efterregulering midt i oktober måned, bliver den ekstra pension altså udbetalt sammen med oktober-pensionen. Der udbetales ned til 1 kr.

Beskatning af den udbetalte efterregulering sker som hovedregel på udbetalingstidspunktet i 2016. Der bliver kun lavet ny årsopgørelse fra SKAT for 2015, hvis efterreguleringen ændrer indkomsten med mere end 25.000 kr.

Hvis man har fået udbetalt for meget i pension

Skulle man have fået udbetalt for meget i pension, vil man sidst på året 2016 få brev fra Udbetaling Danmark omkring tilbagebetaling. Der vil desuden blive mulighed for at indbetale beløbet på én gang. Der tilskrives ikke renter af efterreguleringen. Beløb på under 250 kr. opkræves ikke.

Vedrørende beskatning vil efterreguleringskravet blive tilbageført til 2015. Udbetaling Danmark giver automatisk SKAT besked om ændringen, som sender en ny årsopgørelse, hvor indkomsten vil være nedsat med den for meget udbetalte pension for 2015.

En efterregulering kan således også have afledt virkning på de skattemæssige dispositioner, man har foretaget for 2015. Derfor er det vigtigt, at du kontakter din økonomikonsulent til en snak, hvis der kommer en regulering.

Hvilke dele af pensionen bliver opgjort?

De dele af pensionen, der bliver reguleret, er grundbeløb, pensionstillæg, ventetillæg, varmetillæg og ældrecheck. Helbredstillæg og personlige tillæg bliver ikke reguleret.

Hvordan reguleres pensionen ved dødsfald

Pensionen for en pensionist, der er afgået ved døden i 2015, bliver ikke opgjort, da der ikke kommer en årsopgørelse. Hvis en pensionist er afgået ved døden i 2016, vil der ske efterregulering af pensionen for 2015, og krav eller tilgodehavende anmeldes til boet.

Kontakt os, hvis der er spørgsmål

Har du spørgsmål til pension og efterregulering, er Centrovices socialjurateam klar til at svare på dine spørgsmål.

Du kan også læse mere om efterregulering af pension her.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve