Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  CentroTime

CentroTime

– App til nem tidsregistrering

Tid er en sparsom ressource, som skal bruges optimalt. Det kan tidsregistreringsløsningen CentroTime, som Centrovice tilbyder i samarbejde med virksomheden Intempus, hjælpe dig med.

Fordele for både dig og dine medarbejdere

CentroTime er et simpelt værktøj, i form af en app og et digitalt administrationssystem, som gør det muligt for dine medarbejdere at registrere f.eks. arbejdstimer, kørsel og fravær nemt og hurtigt på mobil, tablet eller pc.

For dine medarbejdere betyder det bl.a. øget fleksibilitet, styr på egne løntimer, og at tiden kan bruges på andet end at udfylde timesedler.

Samtidig kan CentroTime give tidsmæssige fordele for dig som arbejdsgiver, da du ikke længere skal tyde timesedler med ulæselig håndskrift eller bruge tid på at lægge timer sammen. CentroTime app’en beregner selv tidsrummet og kan automatisk fratrække pauser fra det indberettede timetal. Og med få klik i administrationssystemet kan du kontrollere og godkende medarbejderindberetningerne, som efterfølgende overføres automatisk til løn- eller økonomisystemet. På den måde sikrer CentroTime større præcision og frigiver tid til andre opgaver.

Opsætning til alle behov

Ud over timeregistrering, hvor dine medarbejdere indberetter start- og sluttidspunkt for arbejdstiden, findes der i CentroTime mange andre muligheder for at registrere timer, f.eks. på opgavetyper.

Dertil kan medarbejderne tilføje forbrug af maskiner og andet forbrug af varer. Arbejdet kan dokumenteres ved at vedhæfte billeder og dokumenter. Arbejde, der skal viderefaktureres, kan tilknyttes sager, så der er styr på faktureringsgrundlaget. Og sager kan også bruges til at registrere timer på f.eks. afgrødeniveau, forskellige ejendomme eller staldafsnit.

Mulighederne er mange og app’en tilpasses dit behov.

Hjælp til overholdelse af aftaler

Der kan opsættes regler i CentroTime, som f.eks. gør det muligt at styre overenskomster og lokalaftaler. Hvis dine medarbejdere arbejder ud over normal arbejdstid, kan CentroTime automatisk beregne overarbejdstillæg.

Nem at anvende – også for udenlandske medarbejdere

CentroTime er baseret på en digital platform udviklet af Intempus, som er opbygget simpelt og brugervenligt, og tilpasses behovet på den enkelte bedrift.

Udgangspunktet er, at CentroTime skal være nem og overskuelig at anvende for både dig og dine medarbejdere, så brugen af app’en hurtigt kan blive en naturlig del af arbejdsdagen.

CentroTime kan sættes op i mange forskellige sprogversioner, så også udenlandske medarbejdere nemt kan anvende den.

Overblik synliggør optimeringspotentiale

Alle de indtastede registreringer kommer til at ligge samlet, og derved er CentroTime også et godt udgangspunkt for at optimere på de daglige arbejdsrutiner og vurdere, om aktiviteterne staldgangen og i marken er rentable.

CentroTime giver dig overblik, og du kan på dag-til-dag-basis følge med i, hvordan timer, opgaver og ressourcer hænger sammen. Derved bliver det nemmere for dig at afdække, om de arbejdsopgaver, der bliver brugt tid på, er rentable og bliver udført optimalt, eller du med fordel kan foretage tilpasninger.

Kom i gang med CentroTime

Kunne du tænke dig en demonstration af CentroTime? Du kan prøve
systemet 1 måned – gratis. Kontakt os og hør mere.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve