Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Vandplaner i høring

Vandplaner i høring

Det er vigtigt at afgive høringssvar!

Høringssvar skal være modtaget i Naturstyrelsen inden d. 23. december 2013 kl. 12.

Der er ikke sket de store ændringer, siden vandplanerne var i kort høring i dec. 2012. De ændringer, som er sket, er hovedsagelig sket i perioden mellem forrige høring, der sluttede i april 2011 og den korte høring i dec. 2011.

Der er primært foretaget rettelser af konstaterede fejl og mangler i planerne, baseret på den kvalitetssikring af karakteriseringen af naturlige/kunstige vandløb, som Naturstyrelsen igangsatte primo november 2012 – samt som følge af de modtagne høringssvar fra berørte myndigheder i forbindelse med den tekniske forhøring af myndigheder i maj 2013

Det er vigtigt, at der også denne gang kommer mange høringssvar, for overordnet set er der ikke ændret noget i planerne, grundlaget er fortsat det samme.

Samtidig er der også kommet ny faglig viden på banen siden sidst, nye punkter, som bør påpeges, så alle, der påvirkes, bør lave høringssvar, uanset om man gjorde det sidst eller ej.

Links til vandplanerne

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Offentlig_hoering/

Her findes en beskrivelse af, hvordan høringssvar kan afgives

Ønsker du at finde ud af, hvad der er sket siden sidst, kan du finde de tidligere krav her:

·      Kort fra høring oktober 2010:

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv_hoering

·      Kort fra vedtagne, ugyldige planer dec. 2011:

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirektiv2011

·      Sammenligning, Kort fra teknisk forhøring juni 2013:

http://miljoegis.mim.dk/?profile=miljoegis_vandrammedirektiv2013-hoering

·      Kort fra teknisk forhøring 2013:

http://miljoegis.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2013-udkast-uhs

Vi har udarbejdet en minivejledning i at finde rundt på kortet.

Pris for høringssvar

Vi vil naturligvis gerne hjælpe med at lave høringssvarene.

1 vandløb                                             1.500 kr.
Flere vandløb                                        2.500 kr.

I priserne indgår støtte fra foreningen Centrovice.

Hvis flere (vandløbslaug, naboer, pumpelag m.v.) går sammen om at lave høringssvar, er prisen efter tidsforbrug.

Ved helt specielle beregninger af erstatninger o.l., der kræver større beregninger, opkræves efter tidsforbrug.

Henvend dig meget gerne allerede nu, så vi kan komme i gang:

Skriv til: Anne Sloth, Miljø

anne_slothAnne Sloth
Miljøkonsulent

dir. nr. 63 622 510
mobil nr. 23 213 191
mail asl@centrovice.dk

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve