Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Seniorpræmie, en gevinst for folkepensionister i arbejde

Seniorpræmie, en gevinst for folkepensionister i arbejde

Finansloven for 2019 rummer en række tiltag som skal give en mere lempelig modregning i folke- og førtidspension, hvis du som pensionist er i arbejde.

Du bør særligt være opmærksom på den skattefrie seniorpræmie på 30.000 kr., der træder i kraft 1. juli 2019. Præmien omfatter personer, som opnår folkepensionsalder i andet halvår af 2019 eller senere, og som har haft beskæftigelse i mindst 30 timer/uge i 12 mdr. frem svarende til 1.560 timer på årsbasis. Seniorer vil således, hvis de fortsætter med at arbejde et år mere på fuld tid, kunne optjene skattefrit 30.000 kr. Præmien udbetales bagud.

Udover kravet om beskæftigelse i 1.560 timer det første år efter nået pensionsalder er der andre krav, man skal opfylde bl.a. et krav til virksomhedens resultat.

Selvstændig pensionist

Denne seniorpræmie gælder også for selvstændige, og det er derfor vigtigt at tage en snak med sin økonomirådgiver inden pensionsalderen, sådan at indkomsten i regnskabet kan planlægges efter det. For selvstændige kommer det sandsynligvis til at gælde, at der skal søges om præmien og altså ikke en automatisk udbetaling.

Kontakt os gerne for at få afdækket præcis dine muligheder for at få seniorpræmien udbetalt.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve