Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Regnskabstid er refleksionstid

Regnskabstid er refleksionstid

Regnskaberne er ved at blive udarbejdet, og det betyder også, at nu er et godt tidspunkt til at reflektere over, hvorfor tallene ser ud som de gør, årets gang, og året der venter forude. Det er nemlig sådan, du kan foretage de justeringer, der skal til for at drive din virksomhed i den ønskede retning.

Brug ledelsesberetningen til refleksion

Til det kan du bruge ledelsesberetningen. Når du skal skrive ledelsesberetningen, bliver du nemlig bl.a. nødt til at forholde dig til, hvordan udviklingen har været, om årets gennemførte aktiviteter har givet det forventede afkast, samt hvor din virksomhed skal hen på sigt.

Stil dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvad har regnskabsåret budt på?
  • Hvordan har udviklingen været og hvilke interne og eksterne forhold har påvirket driften?
  • Hvad er gået godt og mindre godt? Og hvorfor?
  • Hvad er forventningerne til det næste år?
  • Hvilke risici (forretningsmæssige og finansielle) er der?

Når du besvarer de spørgsmål, får du samtidig synliggjort virksomhedens udfordringer og muligheder, og bliver bedre rustet til at gøre noget ved dem. Måske giver årets resultat også anledning til at sætte en ny retning for virksomheden set med strategiske øjne.

På den måde hjælper ledelsesberetningen dig med at holde fokus og holde din virksomhed på rette kurs.

Dine egne ord

Og ja, det er dig, der skal til tasterne og skrive ledelsesberetningen. Der findes nemlig ingen andre, som er bedre til opgaven, end dig. Det er nemlig dig, der kender din virksomhed bedst.

Du må selvfølgelig altid gerne spare med dine rådgivere, som gerne kommer med indspark til indholdet. Men ordene skal være dine. Ledelsesberetningen får nemlig styrke, når den er personlig.

Vind din interessenters tillid

Ledelsesberetningen er samtidig din mulighed for at supplere årets tal med uddybende forklaringer, så banken og andre interessenter kan får et mere fyldestgørende indblik i din virksomhed.

Sidst men ikke mindst sender det også et vigtigt signal til dine interessenter om dig som virksomhedsejer, når du kan vise, hvordan du har håndteret årets udfordringer og dine planer for de kommende år. Nemlig at du har styr på din virksomheds styrker og svagheder og tager ejerskab. Og dét skaber tillid.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve