Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Ny landbrugslov giver nye finansieringsmuligheder

Ny landbrugslov giver nye finansieringsmuligheder

Ny landbrugslov giver nye finansieringsmuligheder

Fødevareminister Dan Jørgensen fremsatte den 9. oktober i år ændringsforslag til landbrugsloven. Ændringerne, som netop er behandlet i Folketinget og forventes at træde i kraft 1. januar 2015, betyder, at reglerne om bestemmende indflydelse for selskaber og reglerne om fortrinsstilling ophæves.

Ændringerne af landbrugsloven medfører en række nye muligheder for at tilføre kapital til landbruget. Med ophævelsen af reglerne om bestemmende indflydelse ligestilles landbruget med andre virksomhedstyper og bliver således mere økonomisk interessant for pensions- og kapitalselskaber, samt en række andre kapitalstærke aktører.

Næsten alle typer af selskaber vil fremadrettet kunne eje landbrug. For den enkelte landmand giver det mulighed for en række nye ejer- og selskabsformer, der evt. kan medføre forbedrede skatteforhold. Selvom tanken om, at skulle overlade ledelsen helt eller delvist til en investor måske kan virke afskrækkende, kan der med den nye ledelsesstruktur i højere grad følge økonomisk sparring og evt. en (mere) professionel bestyrelse. Desuden mindskes den økonomiske risiko for den enkelte landmand.

Da det må antages, at kapital- og pensionsselskaber vil kræve et afkast på markedsniveau, er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at priserne på landbrugsejendomme vil blive presset op.

Nye muligheder kræver professionel rådgivning

Det er værd at overveje, om en af de mange nye ejer- eller selskabsformer, der blive mulige efter 1. januar 2015, er relevante for dig.

Ændringerne i landbrugsloven kan sætte gang i en udvikling, der vil modnes efterhånden som ny ledelsesstruktur og nye virksomheds- og selskabskonstruktioner afprøves i landbruget, og fremtiden vil formodentlig byde på finansieringsmodeller, som vi endnu ikke kan forestille os. Mulighederne er blevet rigtig mange, og det er derfor afgørende at få afdækket, hvad der er den optimale løsning for dig og din bedrift, hvis du overvejer at sælge din ejendom, herunder evt. delvist salg med henblik på at skaffe risikovillig kapital og samtidig evt. fralægge sig en del af ledelsesansvaret.

Kontakt Centrovices ejendoms- eller økonomikonsulenter, hvis du har spørgsmål vedr. de nye muligheder.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve