Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  NaturErhvervstyrelsen: Sådan bliver de 3,9 mia. kr. fordelt

NaturErhvervstyrelsen: Sådan bliver de 3,9 mia. kr. fordelt

Fordelingen af midlerne i landdistriktsprogrammet fra 2016 til 2018 er nu på plads. Det meddelte NaturErhvervstyrelsen i en pressemeddelelse den 21. april 2015.

1.312 mio. kr. årligt i 2016 – 2018

Den nye politiske aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten betyder, at der fra 2016 til 2018 bliver afsat 1.312 mio. kr. årligt i der nye landdistriktprogram, som ifølge NaturErhverv støtter eks. etablering af nye økologiske marker og opførelse ad miljøvenlige kvæg- og svinestalde.

Sådan fordeles midlerne:

Natur, miljø og konkurrenceevne 597,9 mio. kr.
Vækst og konkurrencevne 384 mio. kr.
Økologi 240 mio. kr.
Landdistriktsudvikling 90,3 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen afsættes der årligt  597,9 mio. kr., hvoraf 225 mio. kr. på natur, miljø og klimaområdet. Midlerne går til vådområder, der skal reducere udledningen af kvælstof og fosfor i vandmiljøet, mens 166,7 mio. kr. årligt går til pleje af græs- og naturarealer.

Vækst- og konkurrenceområdet får 384 mio. kr. årligt. Heraf går 160,3 mio. kr. til modernisering af kvæg- og svinestalde, mens der afsættes 81,7 mio. kr. til investeringer i miljø- og klimavenlige løsninger i staldene, 80 mio. kr. til erhvervsudvikling, 30 mio. kr. til økologisk investeringsstøtte og 20 mio. kr. om året til miljøteknologi for gartneri og andre driftsgrene i landbruget.

Som en del af aftalen øremærkes der fortsat tilskud til landmænd med randzoner under programmets miljøteknologi-ordninger.

240 mio. kr. til økologi

Til de økologiske landbrug afsættedes der 240 mio. kr. om året. 205 af disse går til økologisk arealstøtte, som understøtter Økologiplan Danmarks målsætning om et større økologisk areal i Danmark.

Herudover får de økologiske landmænd mulighed for at søge penge til nye maskiner og teknologier fra en pulje på 26,7 mio. kr. om året.

5 gode råd fra din rådgiver

  1. Læg en strategi for dine investeringer, så du i god tid kan planlægge, hvad der skal søges tilskud til
  2. Få finansieringen på plads. Det tager længere tid, end du regner med.
  3. Indhent tilbud på dine investeringer i god tid.
  4. Få styr på dine ansøgninger.
  5. Der er afsat flest midler under miljøteknologi i 2016, så det er en god ide at gå i gang med at udarbejde ansøgningsmateriale allerede nu.

Læs mere om fordelingen af midlerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og kontakt energirådgiver Søren Warberg, hvis du har spørgsmål vedrørende Landdistriktsprogrammet.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve