Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte

Lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte

Skatteministeren har fremsat et lovforslag vedrørende nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Efter gældende regler skal der betales bo- eller gaveafgift på 15% ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til næste generation.

Lovforslaget medfører, at bo- og gaveafgiften dermed udgør 13% i 2016 og 2017, 7% i 2018, 6% i 2019 og 5% i 2020 og frem.

Der er følgende betingelser:
1. Der skal være tale om overdragelse af erhvervsvirksomheder til den nære familie jf. boafgiftsloven.
2. Der skal være tale om overdragelse af reelle erhvervsvirksomheder dvs. de nye regler kan ikke anvendes på overdragelse af passive ”pengetanks-virksomheder” og erhververen skal opretholde ejerskabet til virksomheden i mindst 3 år efter overdragelsen.
3. Der er desuden krav om, at overdrageren i en personligt ejet virksomheder har arbejdet 50 timer pr. måned eller siddet i selskabets ledelse, hvis der er tale om overdragelse af kapitalselskab.

Nedsættelsen af bo- og gaveafgiften skal gælde allerede fra 1. januar 2016

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve