Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Landmandspension - nu med samme vilkår for alle

Landmandspension – nu med samme vilkår for alle

Er du medlem af LandmandsPension, har du i løbet af august modtaget en ny pensionsoversigt og et brev med information om ændringer. Det sker, fordi Velliv den 1. august 2019 begyndte at konvertere alle kunder med LandmandsPension til nye vilkår.

I 2018 var LandmandsPension i udbud og i den nye kontrakt med Velliv er der ændrede vilkår på en række punkter.

 • Medlemmer der har oprettet LandmandsPension EFTER 1. april 2018 har allerede de nye vilkår.
 • Medlemmer der har oprettet LandmandsPension FØR 1. april 2018, bliver automatisk konverteret til de nye vilkår.

Væsentligste ændringer ved konvertering til nye vilkår

 • Der skal ikke afgives dokumentation for løn ved oprettelse – først ved eventuel hændelse. Tidligere skulle der afgives dokumentation, hvis lønnen oversteg 365.000 kr. (gælder kun ift. Tab af erhvervsevneforsikring og ikke ift. Livsforsikring o.a.)
 • Børnepension ændres fra 21 til 24 år – dvs. forsikredes børn får udbetalt et årligt beløb indtil de fylder 24 år, hvis forsikrede afgår ved døden.
 • Tab af erhvervsevneforsikring: Udbetaling fastsættes ud fra det reelle indtægtstab, der overstiger 1.000 kr./md (ved samtidig tab af min 50% erhvervsevne)
 • Supplerende dækning udbetales ved modregning i job- og ressourceydelse
 • Adgang til produktet Din kapital, hvor man kan vælge at investere en andel af opsparingen i Velliv.
 • Adgang til produktet Højrentepension
 • Mulighed for Aldersopsparing
 • Tidligere udløb ved 67 år, nu rullende pensionsalder (følger pensionsreformen).
 • Indbetaling helt ned til 5% af pensionsgivende løn dog minimum 1.500 kr./md. (Tidligere 2.000 kr.)

Vigtigt vedr. indbetaling til opsparing og forsikringer

Er du medlem, skal du tilmelde betaling til Nets igen. Overgangen til nye vilkår betyder, at tidligere betalingsinformationer slettes, og derfor skal du bekræfte dine betalingsinformationer igen.

Velliv sender et girokort, som du skal betale og samtidig tilmelde til Nets. Herefter kører betalingerne nøjagtig, som du er vant til i dag.
De ordninger, som i dag betales via lønsystem, skal du fortsætte med at betale på samme måde som hidtil.

Spørgsmål

Har du til konverteringen og til din pensionsordnings vilkår og betaling, kan du kontakte Vellivs rådgivningsscenter på 70 33 99 99.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve