Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Indskud på etablerings- eller iværksætterkonto

Indskud på etablerings- eller iværksætterkonto

Du kan nå det endnu

Selv om vi er kommet et godt stykke ind i 2014, kan du stadig nå at “købe” dig til et fradrag på selvangivelsen for 2013. Det gør du ved at sætte penge ind på en etablerings- eller iværksætterkonto.

Fristen for at indsætte penge med fradragsvirkning for 2013 er torsdag den 15. maj 2014.

Etablerede du selvstændig virksomhed i 2014?

Reglerne om indskud på etablerings- eller iværksætterkonto er først og fremmest tiltænkt personer, der planlægger at starte egen virksomhed, men kan også bruges af personer, der allerede har etableret egen virksomhed.

Det er således også muligt at opnå fradrag for indskud i det år, virksomheden etableres, samt i de 4 efterfølgende år. Ved indkomstopgørelsen for 2013 er det derfor muligt at opnå fradrag for indskud, selv om virksomheden allerede er etableret. Det eneste krav er, at virksomheden skal være etableret efter 1. januar 2009, og at der er afskrivningsberettigede aktiver, som forlods kan afskrives med fradraget for indskuddet.

Har du etableret selvstændig virksomhed i 2014, kan du altså – under visse betingelser – opnå fradrag, uden at der indskydes penge på en etableringskonto.

Indbetaling på etablerings- eller iværksætterkonto?

Forskellen på en etableringskonto og en iværksætterkonto er ikke særlig stor. Iværksætterkontoen er mest interessant for personer, der betaler topskat, mens indskud på etableringskonto primært henvender sig til personer, der ikke betaler topskat.

Har du spørgsmål?

Kontakt din økonomikonsulent, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan have glæde af at sætte penge ind på en etablerings- eller en iværksætterkonto. Vi kan give dig overblik over, hvordan du får mest ud af ordningen.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve