Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  For høj ejendomsvurdering – hvad er konsekvenserne?

For høj ejendomsvurdering – hvad er konsekvenserne?

De danske ejendomsvurderinger er fejlbehæftede, så klar var Rigsrevisionens dom over Skat, da de offentliggjorte deres seneste revisionsrapport på området.

Nogle vurderinger har været alt for høje, og andre har været alt for lave. Rigsrevisionen udtaler kraftig kritik af SKATs håndtering af ejendomsvurderingen, herunder at der skulle være fejl i tusindvis af ejendomsvurderinger, der er foretaget siden 2003.

En for høj ejendomsvurdering kan betyde, at der er betalt for meget i ejendomsværdiskat, ejendomsskat mv. Nedenfor omtales i hovedtræk konsekvenserne af de forkerte ejendomsvurderinger.

Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af den offentlige ejendomsvurdering. I 2002 blev der indført et stop i stigningen af ejendomsværdiskatten. Boligejere betaler som udgangspunkt 1 pct. af deres ejendomsværdi i ejendomsværdiskat. I forbindelse med indførelsen af skattestoppet indførte man dog den regel, at man skulle beskattes af den laveste værdi af

  1. ejendomsvurderingen fra 2002
  2. ejendomsvurderingen fra 2001 tillagt 5 pct. eller
  3. den nuværende vurdering

Det betyder, at en eventuel fejlagtig vurdering af ejendomsværdien siden 2003 i de fleste tilfælde ikke har haft betydning for ejendomsværdiskatten, den enkelte har betalt.

Ejendomsskat
Ejendomsskatten (grundskyld) beregnes ud fra ejendommens grundværdi. Her er reglen, at boligejere beskattes af deres grundes værdi med en kommunalt fastsat grundskyldspromille på mellem 0,16 og 0,34 procent.

Som følge af skattestoppet, kan den grundværdi, en boligejer beskattes af dog ikke stige med mere end maksimalt 7 pct. om året. I mange tilfælde beregnes ejendomsskatten derfor af et lavere beløb end den aktuelle grundværdi.

Ifølge Rigsrevisionens beretning betalte cirka hver femte boligejer i 2002 ejendomsskat beregnet ud fra den aktuelle grundværd, og nogle af disse boligejere har derfor måske betalt for meget i ejendomsværdiskat.

Dækningsafgift
Dækningsafgift på erhvervsejendomme beregnes ud fra ejendommens forskelsværdi (forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien). Konsekvensen af en for høj ejendomsvurdering er en for høj dækningsafgift.

Tinglysningsafgift
Her gælder den regel, at der skal betales tinglysningsafgift af det højeste beløb af ejendomsvurderingen og købsprisen. Er ejendomsværdien for høj, bliver tinglysningsafgiften af skødet det også.

Overdragelse af ejendom til familie
Når forældre overdrager fast ejendom til børn, (og andre overdragelser inden for den gaveafgiftspligtige personkreds), anvendes ofte den seneste offentlige ejendomsværdi med fradrag af 15 pct. Det er normalt den laveste overdragelsesværdi, som SKAT vil godkende. Det betyder alt andet lige, at hvis den offentlige ejendomsværdi for ejendommen har været for høj, er der betalt for meget for ejendommen.

Kommentarer
Hvor, skattediskussionen ender, er endnu uklart. En ting står dog fast, og det er, at den politiske opmærksomhed på området er skærpet. Det er en god ting, eftersom en fejlagtig ejendomsvurdering ikke kun risikerer at give en uberettiget regning her og nu men også en regning i fremtiden. Skatteministeren har dog i dagspressen meddelt, at man overvejer muligheden for en udvidet klageadgang, henset til det passerede.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve