Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Har du lagt din exitstrategi?

Har du lagt din exitstrategi?

Det er et stort skridt, når bedriften en dag skal overdrages, og livet som aktiv landmand afrundes. Frugterne af et langt arbejdsliv skal høstes, men mange har bundet store værdier i deres landbrug, som i dagens finansieringsmiljø er svært omsættelig. Det er med til at gøre et
ejerskifte til en både kompleks og tidskrævende proces, hvor der skal træffes mange vigtige valg med stor betydning for fremtiden.

Et vellykket ejerskifte kræver grundig forberedelse, og derfor er det en god idé, at lægge en plan for overdragelsen i god tid. En sådan plan kan kaldes en høst- eller exitstrategi, og starter med dine ønsker til fremtiden.

Hvordan skal fremtiden se ud?

Udgangspunktet for en exitstrategi er at se på perioden efter ejerskiftet og beskrive hvilke drømme og ønsker, I har til jeres fremtidige tilværelse. Hvor vil I gerne bo? Hvornår skal ejerskiftet ske? Er I fortsat involveret i landbruget efter ejerskiftet? Hvad skal den
tiloversblevne tid bruges til? Og har I særlige ønsker til, hvordan landbruget skal drives videre?

Hvem er jeres fremtidige køber?

Når tilværelsen efter ejerskiftet er beskrevet, er næste skridt at se på ejendommens omsættelighed på markedet. Planteavlsejendomme med en fornuftig bolig, uden for mange bygninger og i det rigtige område er forholdsvis nemme at omsætte. Men sådan er virkeligheden ikke for alle. Mange ejendomme ligger ikke i de rigtige område, ligesom der
også er produktionsrammer til en animalsk produktion mange steder. Hvis køber skal
betale for disse rammer, skal denne kunne se ”guldet” i dem.

Derudover er der de større produktionsejendomme med en aktivmasse på 30 mio. kr. og op. Sådanne ejendomme lader sig i dag næsten ikke ejerskifte uden stor medfinansiering fra sælger, en stor opsparing hos køber eller brug af lån fra Vækstfonden.

Alternativt skal en ekstern investor medfinansiere eller købe ejendommen, f.eks. med henblik på bortforpagtning til en yngre landmand.

Den rette ejerskiftemodel for jer

En analyse af jeres ejendom i forhold til potentielle købere skal munde ud i en eller flere ejerskiftemodeller, som passer til netop jeres situation. Hvis I ejer en nemt omsættelig ejendom, skal der ikke nødvendigvis bruges meget energi på at tænke i alternative ejerskiftemodeller. Derimod vil de sværere omsættelige ejendomme kræve rigtige mange overvejelser, for at sikre, at I ender ud i den optimale model for både jer og en potentiel
køber.

De rigtige valg skal træffes

Når den sandsynlige model for ejerskiftet er fundet, er næste trin at omsætte ord til handlinger, som understøtter den valgte model. Der skal f.eks. kun foretages investeringer, som tjener sig hjem i ens ejertid, eller som en køber vil betale for.

Det kan også være, at en køber skal ansættes som ledende medarbejder i en periode for at kunne succedere i skat i ejendommen. Eller at bedriften skal omdannes til selskab for at kunne få mest muligt ”guld” med fra ejendommen.

Forberedelsen begynder i god tid

Den mest sandsynlige ejerskiftemodel afgør, om et ejerskifte skal forberedes 2 eller 10 år, før det egentlige ejerskifte skal ske. Samtidig kan en fortsat økonomisk involvering i en ejendom efter salg nemt medføre, at der går 10 år efter ejerskiftet, inden I er fuldstændige frie af ejendommen.

Hvis målet er, at den økonomiske involvering skal afsluttes som 80-årig, betyder det med andre ord, at du optimalt skal i gang med at forberede efterskiftet allerede, når dåbsattesten
viser 60 år.

En konkret plan

I forbindelse med afslutning af årsrapporten anbefaler vi, at du drøfter med din økonomikonsulent, om planen for dit fremtidige ejerskifte er klar. Hvis planen ikke er finpudset endnu, er tiden måske den rette til at tage hul på udfordringen og formulere en konkret
strategi.

Det kan samtidig være en fordel i dialogen med dine finansielle samarbejdspartnere. Med en exitstrategi i hånden står du stærkere, hvis løbetiden f.eks. skal forlænges på et lån, eller der er brug for at foretage investeringer for at tilpasse produktionen.

Vi hjælper dig

Det er vigtigt, at du i god tid kender dine muligheder, så du kan sætte dig i førersædet og lægge den bedst mulige exitstrategi. Det giver samtidig tryghed i den sidste tid af dit aktive landmandsliv.

Kontakt os, hvis du vil drøfte, om tiden er den rette til, at du skal i gang med din exitstrategi.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve