Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Førtidspension - fra gammel til ny ordning?

Førtidspension – fra gammel til ny ordning?

Er du på førtidspension og bevilget pension efter de gamle regler (gældende frem til 1/1 2003), har du i løbet af året fået brev fra Udbetaling Danmark om muligheden for at konvertere din førtidspension til den ordning, som er gældende i dag.

Beslutningen skal tages senest 31. december 2013, så det er ved at være tiden, hvor du skal træffe et valg.

Beslutningen er ikke let, da der er ting, som trækker den ene vej, og andre ting, som trækker den anden vej. Derfor er det yderst vigtigt, at du får overvejet din situation grundigt, inden du beslutter dig. De væsentligste aspekter er beskrevet nedenfor.

Gammel ordning
Gammel ordning består af flere ydelser og typer hvor grundbeløb og pensionstillæg, samt for højeste førtidspension også erhvervsudygtighedsbeløbet, er afhængig af anden indkomst.

Andre tillæg som førtidsbeløb og invaliditetsbeløb gives som skattefrie tillæg på 2.822 kr. pr. md. På den gamle ordning kan mam maksimalt få:

Gifte/samlevende

Enlige

Højeste førtidspension

185.220 kr./år

222.588 kr./år

Mellemste førtidspension

138.480 kr./år

175.848 kr./år

Førtidsbeløb og invaliditetsbeløb kan bibeholdes de første to år, efter man bliver folkepensionist.

Den gamle førtidspension kan ikke frakendes, men i særlige tilfælde gøres hvilende, hvis indtægten ved personligt arbejde overstiger det dobbelte af grundbeløbet dvs. 11.600 kr. om måneden.

Ny ordning
Den nye ordning består kun af én ydelse. Der findes ingen skattefrie tillæg, men der kan søges om tilskud til merudgifter efter Servicelovens §100.

Efter de nye førtidspensionsregler skelner man ikke mellem højeste og mellem pension. Ydelsen kan maksimalt være:

Gifte/samlevende

Enlige

176.952 kr.

208.176 kr.

For begge pensionsordninger gælder det, at den er indkomstafhængig forstået på den måde, at jo mere man tjener ved siden af pensionen, jo mindre får man i pension. Der er nogle forskelle på måden, reguleringen foretages, og forskellige grænser for hvornår, der sker modregning, som jeg ikke vil komme ind på her.

Primære forskelle på gammel og ny ordning
Som det ses af tabellerne, kan man i nogle tilfælde opnå en højere pension ved at overgå til den nye ordning, men der er også nogle ret væsentlige ulemper ved den nye førtidspension, som man skal være opmærksom på.

Ved den nye ordning kan pensionen frakendes, hvis det skønnes, at ens arbejdsevne har ændret sig til det bedre. Det er dog sådan, at såfremt man vælger at skifte over, så er der ikke krav om, at ens arbejdsevne skal vurderes på ny. I dag tilkendes kun pension, hvis personens arbejdsevne er under 2 timer/ uge. Er arbejdsevnen over det, kan der tilkendes flexjob.

Der kan gives forskellige tillæg på den gamle ordning, hvis man har særlige behov – eks. bistand og plejetillæg, personlig tillæg til briller, medicin osv. Disse tillæg gives ikke på den nye ordning.

Hvad bør du overveje
Der er således mange parmetre, som bør overvejes, inden man træffer beslutningen. Først og fremmest skal man gøre sig klart, hvad grundlaget for pensionen er.

Er det på baggrund af en fysisk skade/handicap som umuliggør, at man kan passe et arbejde, og ens funktionsnedsættelse som minimum er statisk – dvs. ikke ændrer sig til det bedre. Ja, så kan man begynde at regne på økonomien ved at skifte.

Er årsagen derimod ikke af fysisk eller visuel karakter, ja så bør man stoppe sine overvejelser her. Alene på grund af det faktum, at pensionen på sigt kan frakendes, hvis det vurderes, at ens arbejdsevne har ændret sig til det bedre.

Borger.dk – et godt hjælpeværktøj
Til beregning af de økonomiske konsekvenser ved de forskellige typer førtidspension er der på www.borger.dk et rigtig godt beregningsprogram, som både kan vise ens pension før og efter, men ikke mindst også før og efter overgang til folkepension.

Det kan nemlig godt vise sig, at man kan få mere i førtidspension nu ved at skifte til den nye førtidspensionsordning, men langt mindre i folkepension når den tid kommer, fordi man mister sine skattefrie tillæg, som man havde efter de gamle regler, og som jo kan fortsætte de to første år, man er på folkepension.

Derfor – overvej nøje, hvilken pensionsordning, der er mest fordelagtig for dig i det lange løb og husk fristen, hvis du ønsker at skifte til den nye ordning.

Er du i tvivl, så kontakt mig på telefon 2051 6778. Så vil jeg eller en af mine kolleger hjælpe med at skabe et klart overblik og beslutningsgrundlag, som gør det lettere at træffe den rigtige beslutning for dig.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve