Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i fabriksnye driftsmidler.

Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i fabriksnye driftsmidler.

Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i fabriksnye driftsmidler.

Erhvervsdrivende og selskaber har mulighed for at vælge at afskrive 115 % af investeringer foretaget frem til udgangen af 2013. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25% om året, svarende til den gældende afskrivningssats for driftsmidler.

Reglerne gælder kun for investeringer i fabriksnye driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt og som foretages senest 31. december 2013.

Investering i brugte driftsmidler er derfor ikke omfattet.

Investeringer (småaktiver under 12.300 kr.) som straksafskrives er ikke omfattet af reglerne.

De driftsmidler der anskaffes i ovennævnte periode, skal afskrives på en særlig konto, hvor investeringerne indgår med et beløb svarende til 115 % af anskaffelsessummen. Ved senere afståelse af et saldoført driftsmiddel skal salgssummen tillagt 15 % fragå saldoen. Fra og med 2018 skal den særlige konto med de forhøjede afskrivninger indgå i den almindelige driftsmiddelsaldo.

De forhøjede afskrivninger medfører således, at der kan afskrives på et beløb der overstiger den faktiske udgift. Det vil sige, at staten reelt giver et skattefrit tilskud på investeringerne. Denne fordel opnås derved over en længere periode.

Krav til erhvervelsen af driftsmidlerne:

  • Leveret til den igangværende virksomhed før 31. december 2013 og
  • Bestemt til at indgå i virksomhedens drift og
  • Færdiggjort og derved er klar til at det kan indgå i driften og
  • Virksomheden har ejendomsretten
  • Alle betingelser skal være opfyldte.

Forbedringsudgifter, reparationsudgifter og udbetalt forsikring/erstatning kan ikke indgå på den særlige konto.

Regelsættet betyder, at for hver million, der investeres, vil den samlede skattebesparelse blive kr. 60.000. ved en skattesats på 40 %. Besparelsen det første år vil være kr. 15.000.

Der skal derfor investeres mange penge for at opnå en mærkbar skattebesparelse.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve