Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  E-faktura og e-arkiv vil lette din administration

E-faktura og e-arkiv vil lette din administration

For mange landbrugsvirksomheder vil e-fakturering og e-arkiv betyde store fordele i form af bedre overblik, stor fleksibilitet, og sparet tid på administration, da fakturaer kan godkendes, arkiveres, bogføres i Ø90 og sendes til betaling i én arbejdsgang.

Efter at det har kørt på forsøgsniveau i DLBR og VFL regi siden starten af året, introducerer Centrovice fra september 2013 muligheden for at skifte over til e-faktura og e-arkiv for vores kunder.  I opstartsperioden, som løber hen over efteråret, er det især landbrug med mange leverandørfakturaer men til gengæld mindre komplicerede regnskaber og selskabskonstruktioner, som opfordres at skifte over til e-fakturering.

Fra januar 2014 tilbydes muligheden til alle landbrug og erhvervsvirksomheder – med vurdering og anbefaling i hvert enkelt tilfælde, om det vil være en fordel for netop denne virksomhed.

E-arkiv er en fordel for alle
E-arkivet vil give overblik og fleksibilitet og kan med fordel indføres af alle virksomheder.

E-arkivet medfører, at fakturaer og andre regnskabsdata samles i elektronisk arkiv, som kan tilgås fra eks. landmand.dk. Samtidig kan du bruge arkivet til både foderplaner, gødningsplaner, sprøjteplaner, private fotos osv. Du har altså alle dine produktionsplaner samlet ét sted, hvor du samtidig kan styre rettighederne til hvem, der må have adgang til hvilke dokumenter.

Du kan påhæfte søgeord, som gør det nemt at finde dokumenter frem, og du kan tilgå dokumenterne fra både PC, Ipad og smart phones.

Krav til leverandørerne
Mulighed for e-fakturering stiller særlige krav til leverandører, da de elektroniske fakturaer skal udarbejdes i en speciel teknologi. Det er dog en af de ting, som en fremtidsorienteret leverandør nødvendigvis skal kunne leve op til, og Centrovice vil i løbet af opstartsperioden i efteråret 2013 få de relevante leverandører på plads i systemet.

Kontante besparelser på sigt
Når man indfører så gennemgribende nye rutiner som e-fakturering, er det naturligt, at der vil være en indkøringsperiode, inden alle fordele slår igennem med fuld styrke.

Det er vores klare overbevisning at e-fakturering vil resultere i fordele for dig som landmand i form af sparet tid på administration, bedre fleksibilitet og overblik.

Når e-fakturering og automatisk kontering i Ø90 er fuldt implementeret, forventer vi, at det også vil medføre en effektivitetsbesparelse hos Centrovice, som vil afspejles i en lavere pris på kontering.

Vil du være med
Vi har brug for nogle landmænd, der vil være med fra opstartsperioden af e-faktura og e-arkiv. Dels fordi det vil give jer oplagte fordele, og dels fordi vi skal have kørt nye rutiner ind og har brug for feed back fra jer i den proces.

Derfor vil vi kontakte udvalgte landmænd, hvis virksomhed har den størrelse og aktivitetssammensætning, som gør den umiddelbart velegnet til at overgå til e-faktura og e-arkiv.

Hvis du bare brænder efter at være med i første bølge, er du velkommen til selv at kontakte assistent Lise La Cour Nielsen på mail lcn@centrovice.dk.

Rabat ved opstart i 2013
For virksomheder, der tilmelder sig til e-fakturering og e-arkiv allerede i 2013, er der ingen opstartsomkostning, og evt. ekstra tidsforbrug i overgangsperioden vil ikke betyde en meromkostning på konteringen.

Klik på linket og læs mere om e-faktura og e-arkiv: http://www.centrovice.dk/Landbrug/revision_regnskab_bogforing_landbrug/artikler_okonomi/akh.htm

Fakta om e-faktura

· E-faktura er ikke bare et elektronisk indbetalingskort eller en mail med vedhæftet faktura.

· En e-faktura er en elektronisk dannet faktura, som leverandøren sender til den enkelte landmands elektroniske adresse i NemHandels registret, der administreres af det offentlige.

· Systemet er et gennemprøvet og sikkert system, som i forvejen benyttes ved fakturering til offentlige virksomheder.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve