Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Drømmer du om at købe en landbrugsejendom?

Drømmer du om at købe en landbrugsejendom?

Drømmen om at købe en landbrugsejendom, er et stort valg i dit liv, hvis den skal gennemføres. Uanset om du er førstegangskøber, om der er tale om familiehandel eller opkøb af naboejendommen, er strategi, handlingsplan og budget nogle af de vigtige elementer i forbindelse med finansiering af ejendommen.

Tænk på papir

Det er vigtigt at gøre sit forarbejde ordenligt. Start med at ”tænke på papir” dvs. skrive dine ideer og mål ned på et stykke papir. På den måde er det lettere at få overblik over dine ideer og mål. Jo mere du tænker på papir, des lettere bliver det at overskue og dermed opnå det, som er din drøm.

Forretningsplanen bliver til i samarbejde

Lav din egne skriftlige input til en forretningsplan, hvor du selv formulerer f.eks. personlige data, virksomhedsbeskrivelse, din vision og din målsætning både på kort sigt og på langt sigt. Sørg for at de kortsigtede målsætninger er målbare.

Derudover bør en forretningsplan også indeholde kapitalbehov, økonomiske nøgletal, risikoanalyse samt overblik over produktionsanlæg, produktionsomfang og eventuelle tilknyttede vilkår. Din økonomikonsulent kan hjælpe dig med den del af forretningsplanen. 4 øjne ser bedre end 2 øjne, og du får et bedre produkt.

Handlingsplan

En god handlingsplan kommer ikke af sig selv. Man skal starte processen tidligt med strategiske overvejelser, så de langsigtede mål f.eks. fem år frem kommer med i budgettet. Derefter skal man sætte nogle kortsigtede mål, der leder hen mod de langsigtede, så man ikke kommer til at slingre undervejs. Efterfølgende udarbejdes årsbudgettet.

For mange virker det uoverskueligt at skulle vide, hvor man står henne fem år frem i tiden. Her kan et par spørgsmål hjælpe dig på vej:

  • Hvordan vil du gerne have, at din virksomhed ser ud om 5 år?
  • Hvad skal der til, for at du kan opfylde de langsigtede mål?
  • Hvilke målbare delmål er der undervejs for at nå de langsigtede mål?

Rådgivere kan hjælpe i processen med sparring, med at åbne bredt op og se mulighederne, samt få dine idéer frem i lyset. Hvis du har svært ved at tage stilling til de langsigtede mål og svare på ovenstående spørgsmål, bør du overveje, om køb af ejendom er det rigtige valg for dig. Måske er det bedre at være lønmodtager?

”Den rigtige ejendom”

Er det den rigtige ejendom, jeg har udset mig i forhold til min langsigtede strategi?

Ved selv at biddrage aktivt og skrive en del af sin egen handlingsplan, finder man lettere svaret på det spørgsmål.

Her menes, om der er sammenhæng mellem ejendommens muligheder og købers kompetencer.  Spørgsmålet bør man stille sig selv uanset, om ejendommen købes i fri handel eller i familiehandel.

Man skal gribe chancen, når muligheden er der Men hvis det ikke er den rigtige ejendom, så hav tålmodighed og vent, til du finder ejendommen, der passer til dig.

Budget er mere end bare tal

Man kan drage nytte af et godt budget på flere måder. Et budget er ikke bare et standardprodukt, og det afgørende er dit valg om, hvad du vil bruge budgettet til. Jo mere du bidrager med dine egne forudsætninger, målbare mål mv., des bedre bliver budgettet. Det giver naturligvis et overblik over økonomien med muligheder og udfordringer, men kan også hjælpe en til at forholde sig kritisk til den virksomhed, man ønsker at overtage, og hvilken handlingsplan, der skal lægges fremadrettet.

Hvad er et godt årsbudget?

Et fagligt godt og gennemarbejdet budget er et væsentligt udgangspunkt for styring af økonomien på bedriften. Budgettet er relevant, uanset om man har gode økonomiske rammer eller ej.

Det gennemarbejdede budget er et styringsredskab, der gør det nemmere at holde fokus på de mål, man har sat sig. Hvis det bliver krisetid, er det afgørende, at man reagerer og handler i tide, så tingene ikke kører fast.

Du er selv den vigtigste brik

Man kan få mange input til et budget, men den vigtigste brik i budgettet er dig selv. Du skal sørge for det faglige grundlag i samarbejde med f.eks. planteavlskonsulenten og forholde dig til både økonomien og produktionsgrenen. Jo mere du giver, des bedre bliver budgettet.

Samtidig skal man også huske at være realistisk omkring sit budget og forholde sig til de væsentligste risici. Vær realistisk omkring, hvad der kan lade sig gøre. Mange er for optimistiske, og skønmaleriet krakelerer hurtigt. Så går der ikke længe, før man opdager, at man ikke kan overholde budgettet.

Årsbudgettet bør suppleres med 5 års investeringsplan + 5 år budgetter, hvor investeringsplanen er indregnet. Det er vigtig med en rullende plan, dvs. hvert år opdateres 5 års investeringsplanen.

Når årsbudgettet og 5 årsbudgetterne er udarbejdet, kan besvarelsen af et par spørgsmål hjælpe dig på vej til, om projektet skal videresendes i banken for at fremskaffe finansiering eller ej.

  • Er der likviditetsoverskud set over en gennemsnitlig 5 årig periode? I tilfælde af at likviditeten kun giver et lille overskud, bør man overveje, om køb af denne ejendom er den rigtige.
  • Hvor meget plads er der i resultat før skat i forhold til følsomheden overfor væsentlige ændringer i priser eller effektivitet?

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve