Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Dit valg af revisor erklæring er ikke ligegyldigt

Dit valg af revisor erklæring er ikke ligegyldigt

I forbindelse med at du f.eks. får lavet et budget, skatteregnskab eller årsrapport, så erklærer Centrovice sig på det arbejde, der er udført i forbindelse med tilblivelsen af det konkrete produkt.

Den type erklæring, der følger, er i stor udstrækning noget, du som kunde selv vælger. Men for at vælge rigtigt er det vigtigt, at du kender valgmulighederne og ikke mindst de forskelle, der er imellem de forskellige erklæringer.

Der findes 4 typer af erklæring, som spænder lige fra høj grad af sikkerhed til ingen grad af sikkerhed.

  • Revisions erklæring høj grad af sikkerhed
  • Udvidet gennemgang Mellem grad af sikkerhed
  •  Review erklæring Moderat grad af sikkerhed
  • Assistance erklæring Ingen grad af sikkerhed

Det arbejde, revisor skal foretage “bag skrivebordet”, er meget forskelligt alt afhængig af hvilken erklæring, den pågældende opgave skal forsynes med. Ønsker du som kunde, at Centrovice skal skrive under på, at der er høj grad af sikkerhed, er arbejdet naturligvis noget mere omfangsrigt set i forhold til, hvis du alene ønsker, at Centrovice udarbejder din årsrapport og skriver under på lav eller ingen grad af sikkerhed.

Vi oplever ofte, at dialogen herom indledningsvist koncentrerer sig om at få den billigst mulige løsning. Dette kan i flere sammenhænge også være den bedste løsning, men inden du foretager dit valg, er det måske værd at overveje mulige konsekvenser.

Når du vælger erklæring på din årsrapport, vælger du primært 2 ting. Hvilket signal sender du til eksterne parter såsom bank, realkreditinstitut og samhandelspartnere. Herudover vælger du, hvilken sikkerhed eller med andre ord hvilken “forsikring” du ønsker.

Dit valg af erklæring på din årsrapport, vil fremadrettet blive stadig mere vigtig, når du skal have årsrapporten med i banken. Det er vores opfattelse, at bankerne i stigende grad har fået øjnene op for den markante forskel, der er på erklæringerne. En forskel banken i særdeleshed har interesse i, da den netop giver lån og kreditter på baggrund af de tal i regnskabet, som du giver dem. Forestil dig at du som bankmand bliver bedt om at udstede en kredit på baggrund af nogle regnskabstal, som din kundes revisor skriver ikke er med nogen form for sikkerhed. I sådanne situationer er det vel forståeligt, at du som bankmand er tilbageholdende.

Og forestil dig at du er så uheldig, at SKAT indleder en sag imod dig på baggrund af nogle konkrete forhold i dit regnskab, og at du samtidig har valgt, at din revisor ikke skal skriver under på, at tallene er med nogen sikkerhed. I dette tilfælde vil du sandsynligvis ikke have mulighed for at søge erstatning hos din revisor.

Det er altså ikke uden betydning, hvilke valg du træffer, når du vælger om dit budget, skatteregnskab eller årsrapport skal laves så billigt som muligt – eller du vælger, om det skal laves så godt som muligt. Hver enkelt virksomhed er forskellig, og vi kan varmt anbefale, at du tager en åben snak med din konsulent om dette emne og får afklaret og truffet beslutning om, hvad der er bedst for dig.

Hvorfor skal jeg betale mere for det samme?

Årene efter finanskrisen har haft indvirkning på en lang række områder i det danske samfund. Derfor kan man med rette spørge, hvorfor revisionsbranchen skal gå fri. Det er branchen heller ikke gjort.

Revisors arbejde i forbindelse med bl.a. afgivelse af erklæringer på budgetter, skatteregnskaber og årsrapporter er blevet skærpet. Det er primært fokus fra branchens eget tilsyn, der afstedkommer disse skærpede krav, der igen primært handler om øgede krav om dokumentation.

Dokumentationskravene er alt lige fra mere fyldestgørende interne arbejdspapirer, der f.eks. beskriver den enkelte kundes forretning, samt arbejdspapirer, der tydeligt dokumenterer, hvilke handlinger og afstemninger revisor selv mener er væsentlige at kontrollere for igen at beskrive, hvordan afstemningerne så er foretaget og resultatet heraf.

Den væsentlige konsekvens af finanskrisen og revisors arbejde er den opstramning, som revisortilsynet har foretaget. Bødestørrelserne er store for den enkelte revisor, der bliver udtaget til kontrol, og som ikke har været fyldestgørende nok i sit arbejde. En bøde til en revisor kan for selv meget små forhold snildt løbe op i 25 og 50 tusinde kr. For de fleste revisorer er det en personlig bøde og ikke en bøde, der følger ens arbejdsgiver. Så det er rigtig mange penge for den enkelte revisor.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve