Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Det nye håndværkerfradrag

Det nye håndværkerfradrag

Regeringen har indgået en politisk aftale om genindførelse af den såkaldte bolig/jobordning (håndværkerfradraget) med tilbagevirkende kraft til årets begyndelse. Foreløbig gælder aftalen kun for årene 2015, 2016 og 2017.

2015
Ordningen indføres med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2015, og reglerne bliver de samme, som har været gældende for 2013 og 2014. Det betyder, at der kan fratrækkes udgifter til arbejdsløn inkl. moms, dels til hjælp i hjemmet (vinduespudsning, børnepasning, rengøring, havearbejde mv.) og dels til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse, herunder fritidsboliger i udlandet. Dog kan der ikke fratrækkes udgifter til materialer.

Det maksimale fradrag udgør 15.000 kr. pr. person, det vil sige 30.000 kr. for ægtepar. For ægtepar er det uden betydning, om udgifterne fuldt ud er faktureret til og betalt af kun den ene ægtefælle.

Skatteværdien af det maksimale fradrag, den faktiske skattebesparelse, udgør i en gennemsnitskommune ca. 29,6 %, hvad der svarer til henholdsvis 4.440 kr. og 8.880 kr.

2016 og 2017
Det maksimale fradrag hæves for disse år fra 15.000 kr. til 18.000 kr. pr. person. Dog deles det i to, sådan at udgifter til serviceydelser (vinduespudsning, rengøring mv.) kun kan fradrages med op til 6.000 kr. Til gengæld kan udgifter til håndværkerydelser fradrages med op til 12.000 kr. Skatteværdien af de maksimale fradrag vil fortsat udgøre knap 30 % af fradraget.

Samtidigt ændres listen over de former for hjælp/arbejde, som berettiger til fradrag, mod at der alene gives fradrag for ydelser, som modvirker sort arbejde, og for arbejde som har et grønt sigte. Listen fremlægges først i slutningen af november måned.

Vi formoder, at det stadigvæk kun vil være udgifter til arbejdsløn inkl. moms, som kan fradrages.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve