Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Brug af virksomhedens aktiver

Brug af virksomhedens aktiver

Fra den 1. april 2017 bliver reglerne ændret for den momsmæssige behandling af aktiver, der også anvendes af virksomhedens medarbejdere til private formål. Ændringerne vil først og fremmest gælde mobiltelefoner, tablets og computere.

SKAT har offentliggjort et udkast til styresignal om ændring af den momsmæssige behandling af de aktiver, som ikke kun bruges i den momspligtige virksomhed, men som også bruges af personalet til private formål. Ifølge de gældende regler skal virksomheden, allerede ved købet af sådanne aktiver, vurdere, hvad forholdet mellem den erhvervsmæssige og den private anvendelse gennemsnitligt vil udgøre. Hvis virksomheden skønner, at en mobiltelefon til en medarbejder vil blive brugt 5% privat, har virksomheden, efter de gældende regler, kun fradrag for 95% af momsen af såvel købsprisen som af de løbende driftsudgifter. Fra den 1. april 2017 vil virksomheden have fradrag for den fulde moms af købet. Til gengæld skal der beregnes såkaldt udtagningsmoms ved den private benyttelse af f.eks. mobiltelefoner.

Ændringen kommer dog, ifølge udkastet, kun til at gælde for de ansattes private brug af virksomhedens aktiver f.eks. virksomhedens mobiltelefoner. Selvstændige skal fortsætte med at bruge de nugældende regler, hvis de bruger virksomhedens aktiver til private formål. Udkastet til styresignal siger ikke noget om, hvilke aktiver de nye regler gælder for, og der er heller ikke oplysninger om grundlaget for udtagningsmomsen, herunder om udtagningsmosen skal beregnes løbende eller kun én gang for hvert aktiv, der også benyttes privat af de ansatte.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve