Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Økonomi  →  Aktuelt  →  Ændring af landbrugslov vedtaget

Ændring af landbrugslov vedtaget

Folketinget tredjebehandlede og vedtog i går en række ændringer af landbrugsloven, som træder i kraft 1. januar 2015. Kun Enhedslisten stemte imod ændringerne, som har til formål at forbedre mulighederne for kapitaltilførsel til landbruget. Det betyder, at reglerne om selskabers erhvervelse af landbrugsejensomme lempes, samt at reglerne om fortrinsstilling og bestemmende indflydelse ophæves. Endelig udvides kredsen af virksomheder, der kan erhverve landbrugsejendomme uden tilladelse.

Ændringen af landbrugsloven betyder desuden en ændring af forpagtningsreglerne, som gør det muligt uden tilladelse at udleje arealer under 1.000 m2 til haveformål. Endelig får ministeren hjemmel til at fastsætte regler om digital kommunikation på landbrugslovens område.

Forslaget blev vedtaget som fremlagt. Det var en del af det brede politiske forlig fra 2. april 2014 om Vækstplan for Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har ikke støttet lovforslaget, da organisationen mener, at den nuværende lov allerede giver gode muligheder for selskabsformer i landbruget.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve