Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Planteavlsbidrag

Landbrug & Fødevarer og Seges har besluttet, at alle planteavlere skal bidrage med et årligt beløb til udvikling af planteproduktionen i Danmark. Det er samtidig besluttet, at det er DLBR-virksomhederne, som skal opkræve beløbet hos landmænd landet over.

Det årlige bidrag er fastsat til 2 kr. pr. ha.

Bidraget er målrettet til landsforsøgene samt til anden innovation og udvikling af planteproduktionen. Pengene går derfor i første omgang til Seges, der kanaliserer dem ud til de lokale rådgivningsvirksomheder, som deltager i forsøgs- og udviklingsarbejdet.

Landsforsøgene er uvildige og har til formål at optimere indtjeningen i bedrifterne, i modsætning til forhandlernes egne forsøg med test af sorter, gødning og kemikalier mv. , som laves i den enkelte forhandlers interesse. Med planteavlsbidraget bliver det muligt at fortsætte landsforsøgene. Også de løbende udviklingsaktiviteter, med udgangspunkt i landmændenes hverdag kan fortætte med hjælp fra bidraget.

Bidraget opkræves hos alle landmænd +10 ha.  på fakturaen.

Læs mere om baggrunden for planteavlsbidraget på produktarket her: Planteavlsbidrag-hvorfor

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve