Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Markbesøg  →  Fokusbesøg-etablering vårbyg

Sæt fokus på etablering af vårbyg – og se udbyttet gro!

Måske er et fokusbesøg noget for dig?

Langt størstedelen af udbyttepotentialet i vårbyg bestemmes allerede ved såningen.  Det kan nemt koste 5-15 hkg pr ha, hvis etableringen ikke er perfekt.

Udfordringen er at så første gang jorden er tjenlig, i en passende sådybde og med den rette udsædsmængde. Herved fås en ensartet fremspiring og planterne kommer godt fra start. Iblanding eller placering af gødning er ligeledes med til at sikre udbyttet fra start.

Fokusbesøget indeholder:

Tjekliste for succes ved etablering af vårbyg, som du udfylder ved såning.

Et markbesøg lige efter fremspiring, hvor så-arbejdet evalueres:

  • Er det ønskede plantetal realiseret, og er fremspiringen jævn over hele marken?
  • Er der synlig eller evt. ikke synlig strukturskade?
  • Er den ønskede sådybde realiseret, og er den ens i hele marken?
  • Er etableringen tilfredsstillende eller kunne noget være gjort anderledes?
  • Hvordan skal den videre strategi være for at udbyttet bliver i top?.

 Eventuelt også et gratis besøg ved selve såningen, hvor vi dog kun kan besøge et  begrænset antal..

Pris: Alm. timepris ved besøg, intet kørselsgebyr.

Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt din planteavlskonsulent, og få tjeklisten udleveret.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve