Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Markbesøg  →  Fokusbesøg-etablering af vinterhvede

Sæt fokus på etablering af vinterhvede

Det er vigtigt, at man får etableret hveden optimalt, så udbyttepotentialet er i top, når såmaskinen forlader marken. God etablering af vinterhvede kan give det samme merudbytte som tildeling af 50 kg ekstra kvælstof.

Udfordringen er at få etableret vinterhveden optimalt efter en passende forudgående jordbearbejdning både i pløjede og reducerede systemer. Sådybden skal være korrekt, og udsædsmængden skal være tilpasset forhold og dato, så der opnås en ensartet fremspiring, og planterne kommer godt fra start.

Udbytte for dig

Under fokusbesøgene stiller vi skarpt på såarbejdet i form af bl.a. sådybde og fremspirings-procent og registrerer også de forskelige sorters vækst og vinterfasthed. På den måde skaber vi de bedste forudsætninger for, at du opnår et optimalt udbytte af din vinterhvede og bliver samtidig sammen bedre til at vurdere hvilke forhold og sorter, der egner sig bedst til tidlig såning i fremtiden.

Fokusbesøgene indeholder

Tjekliste for succes ved etablering af vinterhvede, som du udfylder ved såning.

Et markbesøg efter fremspiring, hvor såarbejdet evalueres:

  • Er det ønskede plantetal realiseret, og er fremspiringen jævn over hele marken?
  • Er der synlig eller evt. ikke synlig strukturskade?
  • Er den ønskede sådybde realiseret, og er den ens i hele marken?
  • Er etableringen tilfredsstillende eller kunne noget være gjort anderledes?
  • Et markbesøg i foråret hvor overvintringen samt buskningen vurderes.

En samlet tilbagemelding til alle der har deltaget med kommentarer og analyse af, hvad der har været observeret.

Eventuelt også et gratis besøg ved selve såningen, hvor vi dog kun kan besøge et begrænset antal.

Pris: Alm. timepris ved besøg, intet kørselsgebyr.

Har ovenstående vakt din interesse, så kontakt din planteavlskonsulent og aftal dit næste fokusbesøg samt få tjeklisten til en succesfuld etablering af vinterhvede udleveret.

 

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve