Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Markbesøg

Markbesøg

Vil du have størst muligt udbytte af din planteavl, er det afgørende at holde fokus på marken og afgrødernes tilstand igennem hele vækstsæsonen.

Hvis der opstår problemstillinger i afgrøden, skal der sættes ind med behandling på det rette tidspunkt, med det rette middel og med den rette mængde.

Det kan din planteavlskonsulent hjælpe dig med at vurdere ved markbesøg i dine marker sammen med dig.

Du kan vælge mellem forskellige tilbud og pakker, som er beskrevet nedenfor. Fælles for dem er, at du igennem planteavlskonsulenten får gavn af den nyeste viden til at optimere udbyttet af din planteavl.

Alle markbesøg afsluttes med en skriftlig besøgsrapport med konkrete anvisninger.

Fokus-besøg

Igennem hele vækstsæsonen har vi fokus på de aktuelle ting i marken. Det kan være overvintring af vinterraps, græsukrudt i vintersæd, vækstregulering i vinterrug osv. Ved et fokusbesøg ser vi målrettet på én problemstilling. Fokus-besøg udbydes løbende og vi planlægger ruten.

Markbesøg

Ved et markbesøg gennemgås alle aktuelle marker og problemstillinger. Ved flere markbesøg i sæsonen får du en god opfølgning fra gang til gang og er hele tiden ajour med problemstillingerne. Det er en fleksibel ordning, hvor der faktureres efter medgået tid.

Før-høst besøg

Et Før-høst besøg afholdes i juni/juli og her samles op på vækstsæsonen, hvor vi har fokus på det, der gik godt, og det, der kunne forbedres. Endvidere ser vi fremad på kommende års markplan, sortsvalg, efterafgrøder mm. Et før-høst besøg kan indgå i de øvrige markbesøgsordninger.

Marktilsyn

Markerne tilses af en konsulent ca. hver 14. dag.

Markbesøgsgruppe

I en markbesøgsgruppe er der rig mulighed for at udveksle erfaringer deltagerne imellem. Der deltager 4-6 i hver gruppe. Alle i gruppen besøges i løbet af vækstsæsonen. Hver deltager betaler for besøget på egen ejendom.

Udvidet markstyring

Udvidet markstyring er en pakke sammensat af 1 markbesøg om året, hvor vi gennemgår alle aktuelle marker og problemstillinger, et abonnement på nyhedsbrevet AfgrødeNyt med aktuelle artikler og konkrete anbefalinger til løsning af forskellige problemstillinger og optimering af udbytte, samt udtagning af jordprøve hvert 5. år.

Se aktuel prisliste i sidemodulet til højre.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve