Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Handel med korn

Handel af korn mellem landmænd

Der findes en del ejendomme, der sælger alt korn, og der findes samtidig ejendomme med hjemmeblanding af foder, der skal indkøbe korn ud over deres egen produktion.

Ofte vil der være en del fradrag ved salg af korn til grovvarefirmaerne. Rensning, tørring, og evt. fradrag for lavt proteinindhold/ lav rumvægt kan sammen med analyseomkostninger nemt betyde fradrag på 5 – 15 kr. pr. hkg.

Kornkøberen skal ved køb af korn ved grovvarefirmaer ofte give omkring 15 kr. pr. hkg i mérpris til dækning af firmaets oplagring, håndtering og fortjeneste. Til gengæld får man en nedtørret og forhåbentlig renset vare.

Ved at sælge kornet direkte fra en ejendom med kornoverskud til en hjemmeblander, kan kornsælgeren ofte spare nogle omkostninger, og kornkøberen kan spare noget af merprisen hos grovvarefirmaet. Derved kan begge parter have en økonomisk fordel ved at indgå en sådan aftale.

Ved en aftale mellem landmænd skal der aftales en række forhold:

  • Hvordan vejes den leverede mængde?
  • Må der være iblandet mindre mængder af anden kornart, f.eks. ved omsåning med vårbyg i pletter af hvede?
  • Hvor høj må vandprocenten være i den leverede vare, og hvad skal fradraget i prisen og evt. mængden være ved overskridelse af det aftalte maksimale vandindhold?
  • Skal der reguleres for rensesvind, eller afregnes der kg for kg?
  • Skal der reguleres for højt/lavt proteinindhold?
  • Hvornår skal den købte mængde leveres og afregnes?
  • Skal kornkøberen stille sikkerhed for betalingen, eller kan kornsælgeren opbevare kornet og levere løbende, så der også kan afregnes løbende?

Selv om ”et ord burde være et ord” vil man altid forebygge misforståelser bedst muligt ved at lave en skriftlig aftale med de aftalte betingelser, og hvor begge parter har en underskrevet kopi af aftalen. Vi har udarbejdet en tjekliste, som du kan bruge, når du skal indgå en aftale.

Hent tjeklisten her.

Ønsker du hjælp til at få lavet en aftale, så kontakt gerne en planteavlskonsulent.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve