Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne

Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne

Ukrudtsbekæmpelsen bliver billigst og mest effektiv ved at sprøjte, mens ukrudtet er helt småt. I helsæd er det ikke afgørende, om der er lidt ukrudt tilbage i bunden af afgrøden. Er ukrudtsbestanden beskeden og uden agersennep, burresnerre, fuglegræs, hanekro, kamille, melder eller snerle- og ferskenpileurt, som yder afgrøden stærk konkurrence, kan du helt undlade at bekæmpe ukrudt.

Udlæg af græs i vårbyg

Græsudlæg tåler stort set de samme midler, som anvendes i vårsæd uden udlæg – f.eks. er Express SX, Mustang forte, Primus, Saracen, Catch, Starane XL, Primus XL, Cleave, Pixxaro EC, Zypar og Starane 333 HL og DFF tilstrækkelig skånsom i udlæg af rødsvingel og rajgræs. Når anvendelsen i udlæg ikke er angivet på etiketten, kan produktansvar ikke gøres gældende. Ally SX og Express Gold SX kan ikke anvendes, fordi skånsomheden over for græsset ikke er tilstrækkelig.
I rajgræsblandinger kan flyvehavre bekæmpes med Primera Super/Foxtrot med begrænset risiko for at påvirke udlægget. Da anvendelsen ikke er angivet på etiketten, kan der heller ikke her gøres produktansvar gældende.

Mustang forte er, på grund af en række restriktioner med hensyn til anvendelse af halm og etablering af efterfølgende afgrøder med bælgplanter, ikke egnet på kvægejendomme.
Så når der bekæmpes ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kan de normale anbefalinger i vårbyg følges, dog med de få forbehold, der er nævnt i teksten ovenfor.

Udlæg af kløvergræs i vårbyg

Det er vigtigt, at ukrudtsbekæmpelsen er skånsom over for kløver. Det eneste middel, der er fuldt skånsomt over for kløveren, er Fighter 480. Fighter 480 kan udsprøjtes uden hensyn til kløverens størrelse. Den bedste effekt opnås på små ukrudtsplanter under gode temperaturforhold. 0,8 l Fighter 480 + 0,5 l olie pr. ha er ofte tilstrækkelig, når ukrudtet kun har kimblade, og bestanden af ukrudt er moderat.
Der nævnes ofte midlerne Stomp og HarmonySX også i forbindelse med kløvergræs. Vores holdning er: Midlerne er ikke skånsomme nok overfor kløveren, og bør alene af den grund ikke foretrækkes. Brug Fighter 480 og kør så tidligt som mulig. HarmonySX kan i øvrigt også hæmme græsplanterne, hvis der er god vækst i disse.

Udlæg af rent græs/kløvergræs i ærter og byg/ærtehelsæd
0,8 l Fighter 480 + 0,5 l olie skal, som i udlæg i ren byg, anvendes i ærter og byg/ærtehelsæd. Stomp kan også tilsættes, men det anbefaler vi ikke, af samme årsag som under udlæg i byg.

Udlæg af lucerne i vårbyg

I udlæg af lucerne er kravet til effekt moderat, idet overlevende ukrudt ikke kan klare sig det efterfølgende år med gentagne slæt.
Lucerneudlæg med kimblade tåler Fighter 480 + olie. Det åbner mulighed for en så tidlig behandling, at også ukrudtet er i kimbladstadiet. I lucerneudlæg vil 0,5 l Fighter 480 + 0,5 l olie pr. ha ofte give tilstrækkelig effekt. Der må maksimalt anvendes 1,25 liter Fighter 480 pr. ha pr. år. Sprøjt under gode temperaturforhold, eventuelt på bekostning af at udsætte sprøjtningen nogle få dage. Igen anbefales Stomp og Harmony ikke pga. den negative effekt på lucerneudlægget.
Lucerneudlæg tåler Primera Super anvendt mod flyvehavre.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve