Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Svampebekæmpelse i majs

Svampebekæmpelse i majs

I majs har vi to sygdomme som kan give udbyttetab. Det er majsøjeplet og majsbladplet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at smitstof fra disse sygdomme overlever på planterester af majs. Derfor har forfrugten i majsmarken stor betydning for smitte.

Anbefaling

Bekæmpelse anbefales i alle majsmarker med forfrugt majs og samtidig reduceret jordbearbejdning, da risikoen for angreb her er høj. I øvrige marker anbefales bekæmpelse, hvis over 45 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Se billede 1.

Beslutningen om en evt. bekæmpelse skal træffes inden sprøjtefristen, som er vækststadium 65 (fuld blomstring) for midlerne Opera og Comet Pro, og vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for midlet Propulse. Vækststadium 65-69 forekommer typisk fra ultimo juli til medio august. Vær opmærksom på disse stadier, især i denne sæson, hvor majsene i skrivende stund er noget foran i udvikling.

Generelt

Majs kan angribes af majsøjeplet og majsbladplet. Majsøjeplet trives under kølige (ca.14-17 °C) og fugtige forhold, mens majsbladplet trives bedst ved lidt højere temperaturer (ca. 20-26 °C) og bladfugt. I visse år ses også angreb af rust, men oftest først meget sent i sæsonen.

Der findes ingen varslingstjeneste for svampesygdomme i majs. I Slesvig Holsten arbejdes der med en vejrmodel for majsøjeplet, hvor indledende undersøgelser tyder på, at perioder med mindst 36 timer med bladfugt/over 85 pct. luftfugtighed giver infektion. Da der oftest er bladfugt om natten, øger især mange timer med nedbør om dagen risikoen for angreb. Der er især risiko for, at angrebene breder sig kraftigt, når der er angreb på 60-70 procent af bladene, der støtter kolben.

 

 

Risikomarker

Marker med størst risiko for angreb af svampe er:

  • Marker med reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt majs, fordi smitstof af majsbladplet og majsøjeplet overlever på planterester af majs.
  • Kernemajs og kolbemajs er mere udsatte for angreb end majshelsæd, fordi vækstperioden er længere, og svampene derfor har længere tid til at brede sig.

Godkendte midler og sprøjtefrister

I tabel 1 ses en oversigt over godkendte svampemidler i majs. De billigste løsninger anbefales.

Ved behov er 1 behandling oftest tilstrækkelig. Vi anbefaler 0,5-0,6 l/ha Propulse, 0,6-0,7 l/ha Opera eller 0,6-0,7 l/ha Comet Pro.

Hvis der undtagelsesvis findes meget tidlige angreb af sygdommene, kan der i stedet satses på 2 behandlinger med 2-3 ugers mellemrum med omkring 0,5 l Opera/Comet Pro eller 0,4 l Propulse.

Tabel svampe

 

Anvend med en konventionel sprøjte omkring 200-250 liter vand (mest ved sprøjtning på tørre blade) og brug f.eks. en 03 (blå) eller 04 (rød) lavdriftdyse.

Forsøgsresultater

Forsøg med reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt majs, det vil sige ”risikomarker”: I 2008-2012 er der under disse dyrkningsforhold udført i alt 12 landsforsøg med svampebekæmpelse i kernemajs. I 8 af disse 12 forsøg var bekæmpelse rentabel.

I majshelsæd blev der i 2010-12 lavet 6 forsøg. Af disse var svampebekæmpelse rentabel i de 4 forsøg.

Forsøg med pløjning og forfrugt majs: Der er nu udført 22 landsforsøg i majshelsæd i 2013-2017 med svampebekæmpelse med 0,75 l Opera under disse dyrkningsforhold. Der er ikke opnået sikre merudbytter for svampesprøjtning i forsøgene, hvor der overvejende har været svage og sene angreb af svampesygdomme.

Påvirkes foderværdien ved svampesprøjtning? Der er i forsøgene ikke fundet nogen sikker effekt på foderværdien.

Er der sortsforskelle ved modtagelighed for sygdommene? Hvert år bedømmes angrebene i sortsforsøgene, som ikke er behandlet mod svampesygdomme. Der har overvejende været svage angreb, og der er ikke grundlag for at skelne mellem sorterne.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve