Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Sortsvalg i silomajs til 2019

Sortsvalg i silomajs til 2019

Der har været 74 sorter med i landforsøgene 2018. I denne oversigt er udvalgt 24 sorter, som vi dels i Grovfoderteamet finder interessante. Ud for hver sort er markeret, hvor sorten kan købes: DLG, Danish Agro (DA), Ewers (E), Linds (L) og Hornsyld Købmandsgård (H).

Firmaerne har, igen i år, naturligvis mange gode argumenter for, at man skal vælge netop deres sorter. Det er dog altid en god idé at sammenligne reklamernes tabeller og generelle lovprisninger med Seges` sortsforsøg og eventuelt også anvende et beslutningsstøttesystem, som er tilgængeligt på Seges´ hjemmeside (kræver abonnement til LandbrugsInfo). Dette, kombineret med vores anbefalinger, vil give den faglige sikkerhed, der skal til, når majssorterne vælges.

I øvrigt bør der altid vælges mindst to forskellige sorter, af hensyn til dyrkningssikkerheden, ligesom tidlige sorter skal vælges, hvor beholdningerne bliver presset. Det samme gælder hvis der skal tages et slæt græs inden såning af majs. Der skal også vælges en tidlig majssort, hvis majsen skal høstes som CCM eller det er vigtigt at kunne så vintersæd efter majshøsten. Det er vigtigt at gemme indlægsseddel og en mindre prøve af de partier såsæd, der købes. Så står man stærkere i en evt. reklamationssituation. Husk også at bestille frøet mesurolbejdset, hvis der er problemer med de ”sorte fugle”.

Vi skrev sidste år, at mesurolbejdse ikke ville være til rådighed i 2018. Godkendelsen er blevet forlænget. Dvs. at det stadig er muligt at ”bekæmpe” sorte fugle i 2019! Da forhandlerne ikke tager mesurolbejdset majs tilbage, skal der bestilles så det passer nogenlunde med arealet. Det forventes, at der vil være mesurolbejdsede majsfrø til rådighed frem til i hvert fald 1. febr. Herefter kan der ikke garanteres noget og mulighederne for selv at bestemme sort bortfalder nok også.

Også i år vil firmaerne markedsføre majssorter med forskellige coatninger af majsfrøet. Fælles for disse er at øge majsens optagelse af P. Vi henviser til Grovfodernyt nr. 9 i 2017, her er der nogle betragtninger om disse coatninger.

Majssorter til 2019:

Vores anbefalinger til 2019 er gjort ud fra følgende kriterier:

  1. Stabilt højt udbytte i mindst 2 år i landsforsøgene, udvalgt efter ”lune lokaliteter”.
  2. Høj tørstof procent, og forventning om at sorten bliver moden senest i sidste halvdel af oktober.
  3. God fordøjelighed, dvs. højt energiindhold målt i MJ pr kg tørstof og højt % FK NDF i mindst 2 år, højt energiindhold og højt stivelsesindhold.
  4. Sorten skal være til stede i markedet.
  5. Meget sildige typer er sorteret fra.

Forholdstal for udbytte i 2018 kan i tabellen sammenlignes med udbytterne for 2017 og 2016, som er 3 meget forskellige år. Nyere sorter har kun været med i forsøg fra 2017, men der ikke taget sorter med, som kun har et års forsøg bag sig jfr. det ovennævnte. Der er kun set på landsforsøgene fra de ”lune lokaliteter”, som umiddelbart kan sammenlignes med fynske forhold, dvs. 3 landsforsøg ud af 5, beliggende i Løgumkloster, Ullerslev og Skælskør.

24 udvalgte sorter fra 3 ud af 5 landsforsøg, lune forhold, i majshelsæd 2018. Kilde: SortInfo. Listen er sorteret efter tørstof % som gennemsnit af 3 års forsøg.24 udvalgte sorter fra 3 ud af 5 landsforsøg, lune forhold, i majshelsæd 2018. Kilde: SortInfo. Listen er sorteret efter tørstof % som gennemsnit af 3 års forsøg.

På baggrund af ovenstående, anbefaler vi derfor følgende sorter som værende blandt de bedste til helsæd i 2019:Boblere:

Vi plejer også at give et bud på de sorter der kandiderer til at blive store i fremtiden. Det pt. kun KWS Artikus som er tilgængelige via alm. handel hos DLG. I år er der især i den middeltidlige gruppe tre sorter der tegner lovende. Om de holder de gode takter i næste års forsøg må tiden vise. Ingen af sorterne er med i vores generelle tabel, da de kun har været i forsøg i 2018. Fælles for boblerne er, at de har til gode at vise, om de har stabiliteten til at komme med blandt vores anbefalede sorter i 2019.Som nævnt i indledningen har SEGES lavet et program til at støtte beslutningen om valg af majssort. Værktøjet giver den specifikke majssorts økonomiske værdi, såfremt de relevante forudsætninger tastes ind i programmet. Resultatet kommer bl.a. ud med total antal kr. pr årsko ved valg af en bestemt majssort. Der kan være meget store beløb pr årsko til forskel mellem de forskellige majssorter. Så det er ikke ligegyldigt, hvilken majssort der vælges. Programmet findes på LandbrugsInfo og kræver abonnement.

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve