Søg

Søg efter medarbejder:

SOS
Centrovice.dk  →  Landbrug  →  Rådgivning  →  Planteavl herunder grovfoder  →  Grovfoder  →  GrovfoderNyt  →  GrovfoderNyt login  →  Slætstrategi i græsmarken i det tørre vejr

Slætstrategi i græsmarken i det tørre vejr

Det usædvanlig varme vejr denne forsommer giver store udfordringer i næsten alle afgrøder, og selvfølgelig også i slætgræsmarken. På Fyn og omliggende øer er der kun ganske få ejendomme som vander almindelige landbrugsafgrøder, så marker med slætgræs er i skrivende stund triste at se på. Marker hvor 1. slæt blev høstet i starten af uge 20 har nogen genvækst – men der er en del stængler. Marker som blev høstet en uge senere har næsten ingen genvækst.

Spørgsmålet melder sig: Hvornår skal det næste slæt høstes?

Umiddelbart vil rådet være at følge den planlagte slætstrategi – måske med en mindre justering

Genvæksten i græsmarken efter slæt afhænger af flere ting. Slættidspunktet, hvor et tidligt slæt på ungt græs giver en hurtigere genvækst. Stubhøjde, hvor den korrekte højde for rajgræsbaserede blandinger bør være 5 cm, og for blandinger med rajsvingler 7 cm. Gødning spiller også en rolle, men en god vandforsyning er altafgørende.

Hvis vi snart får betydelig nedbør, er der stadig mulighed for at høste et rimeligt samlet årsudbytte i græsmarken. Forsøg med udtørring og senere vanding af kløvergræs har vist, at udbyttetabet på grund af tørke før eksempelvis 2. slæt i nogen grad kan opvejes af kompensatorisk vækst i græsset op til i 3. slæt, hvis kløvergræsset er velforsynet med vand i hele perioden op til 3. slæt. Dette har vi også set i praksis, hvor rigelig nedbør i juli senere har givet store slæt i august.

Hvad gør man så med den smule genvækst som står der nu, græs som står i stængler og de blomstrende kløvere?

Ja, hvis man skal have gang i væksten igen efter forhåbentlig en masse nedbør, så skal der pudses af med et skarpt snit eller – der høstes et regulært lille slæt, da der ofte områdevis i marken vil være for meget materiale som hindrer genvækst.

Slæt/afpudsning er nødvendig for at få græsset til at gro igen, da græs, som har dannet stængler har en ringe genvækst. Slæt eller afpudsning sikrer desuden at det nye slæt kan få en god fordøjelighed uden de førnævnte stængler.

I praksis betyder ovennævnte, at en planlagt 4 slætsstrategi med ca. 6 uger mellem slættene bør fastholdes. Dog kan rigelig nedbør – meget snart – nødvendiggøre høst/afpudsning af 2. slæt lidt før for at fremme genvæksten.

Har man planlagt en 5 slætstrategi, er der normalt er ca. 4 uger mellem første, andet og tredje slæt, og siden 6 uger mellem de sidste slæt. Er første slæt taget tidligt, kan der formodentlig være nogen genvækst, og denne kan høstes nu efter 4 uger. Er første slæt høstet sent, er der ikke meget at hente nu, så man kan – i tilfælde af fortsat tørt vejr – vente 1-2 uger ekstra. Senere på året kan der anvendes kortere intervaller – når der forhåbentlig er kommet nedbør.

Det kommende 2. slæt bliver sikkert et slæt til kvierne.

 

Nyhedsbreve fra Centrovice

Vi udgiver flere nyhedsbreve med forskelligt indhold. Få nyhederne serveret nemt og bekvemt. Enkelt at tilmelde og afmelde.

Gå til nyhedsbreve